ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XXIII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 22 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2016-06-27 11:42:41 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXIII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 22 czerwca 2016 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Informacja na temat realizacji Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
3.Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2015 r.
4.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2015 rok – procedura absolutoryjna:
a)przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu,
b)przedstawienie uchwały Nr 156/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,
c)przedstawienie wniosku nr 2/16 Komisji Rewizyjnej z dnia 30 maja 2016 r.,
d)przedstawienie uchwały Nr 327/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2015 roku,
e)dyskusja,
f)podjęcie uchwały Nr XXIII/203/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2015,
g)podjęcie uchwały Nr XXIII/204/16 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.
5.Podjęcie uchwały Nr XXIII/205/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz.
6.Podjęcie uchwały Nr XXIII/206/16 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej w sołectwie Kalsko.
7.Podjęcie uchwały Nr XXIII/207/16 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
8.Podjęcie uchwały Nr XXIII/208/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
9.Podjęcie uchwały Nr XXIII/209/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim”.
10.Podjęcie uchwały Nr XXIII/210/16 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
11.Podjęcie uchwały Nr XXIII/211/16 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.
12.Podjęcie uchwały Nr XXIII/212/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016.
13.Podjęcie uchwały Nr XXIII/213/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2024.
14.Podjęcie uchwały Nr XXIII/214/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w zakresie przetargu na wywóz nieczystości ciekłych z terenu OW Głębokie.
15.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
16.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
17.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
18.Wolne wnioski i informacje.
19.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Maria Kijak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-27 11:42:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-27 11:42:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-27 11:42:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony