ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji XXVII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się 25 października 2016 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-14 10:59:40 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
 
25 października 2016 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
4.Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dzierżawcą wyłonionym w trybie przetargowym.
5.Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
6.Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
7.Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat.
8.Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia nieruchomości gruntowej na czas nieokreślony.
9.Podjęcie uchwały (projekt nr 6) zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10.Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
11.Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz.
12.Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zapewnienia przez Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wspólnej obsługi przedszkoli i szkół funkcjonujących na terenie gminy Międzyrzecz.
13.Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
14. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – „Osiedle Zachodnie”.
15.Podjęcie uchwały (projekt nr 12) uchylającej uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu domków 1-rodzinnych zlokalizowanych w części wschodniej miasta Międzyrzecza przylegającemu do ul. Poznańskiej.
16.Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie zmiany nazw ulic.
17.Podjęcie uchwały (projekt nr 14) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
18.Podjęcie uchwały (projekt nr 15) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Bobowicko.
19.Podjęcie uchwały (projekt nr 16) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej w sołectwie Święty Wojciech.
20.Podjęcie uchwały (projekt nr 17) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
21.Podjęcie uchwały (projekt nr 18) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów do spółki.
22.Podjęcie uchwały (projekt nr 19) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016.
23.Podjęcie uchwały (projekt nr 20) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016 – 2024.
24.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
25.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
26.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
27.Wolne wnioski i informacje.
28.Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Maria Kijak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-14 10:59:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-14 10:59:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-14 10:59:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony