ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XXVII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 25 października 2016 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2016-11-02 08:44:37 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXVII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 25 października 2016 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
4.Podjęcie uchwały nr XXVII/233/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dzierżawcą wyłonionym w trybie przetargowym.
5.Podjęcie uchwały nr XXVII/234/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
6.Podjęcie uchwały nr XXVII/235/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
7.Podjęcie uchwały nr XXVII/236/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
8.Podjęcie uchwały nr XXVII/237/16 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.Podjęcie uchwały nr XXVII/238/16 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały nr XXVII/239/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz.
11.Podjęcie uchwały nr XXVII/240/16 w sprawie zapewnienia przez Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wspólnej obsługi przedszkoli i szkół funkcjonujących na terenie gminy Międzyrzecz.
12.Podjęcie uchwały nr XXVII/241/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
13. Podjęcie uchwały nr XXVII/242/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – „Osiedle Zachodnie”.
14.Podjęcie uchwały nr XXVII/243/16 uchylającej uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu domków 1-rodzinnych zlokalizowanych w części wschodniej miasta Międzyrzecza przylegającemu do ul. Poznańskiej.
15.Podjęcie uchwały nr XXVII/244/16 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
16.Podjęcie uchwały nr XXVII/245/16 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Bobowicko.
17.Podjęcie uchwały nr XXVII/246/16 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej w sołectwie Święty Wojciech.
18.Podjęcie uchwały nr XXVII/247/16 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
19.Podjęcie uchwały nr XXVII/248/16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów do spółki.
20.Podjęcie uchwały nr XXVII/249/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016.
21.Podjęcie uchwały nr XXVII/250/16 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016 – 2024.
21a. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w latach 2015 – 2016 w zakresie funkcjonowania Pływalni Miejskiej „Kasztelanka”.
22.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
23.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
24.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
25.Wolne wnioski i informacje.
26.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Maria Kijak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-02 08:44:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-02 08:44:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-02 08:44:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony