ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 12:06:59 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
Informuję, że
 
29 listopada 2011 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
Porządek obrad:
1.     Sprawy regulaminowe:
a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)     ustalenie porządku obrad.
2.     Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
3.     Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).
4.     Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
5.     Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 – podjęcie uchwały (projekt nr 10).
6.     Kwestie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej  w Gminie Międzyrzecz. Informacja na temat ilości i rodzajów odpadów usuwanych z terenu Gminy Międzyrzecz.
7.     Plan  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  - podjęcie uchwały (projekt uchwały nr 1).
8.     Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2012 r. – podjęcie uchwały (projekt nr 2).
9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.
10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032.
11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 5)  zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
12.   Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13.   Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
14.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
15.   Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011 – 2018.
16.   Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz  na lata 2012 – 2016.
17.   Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego.
18.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
19.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
20.   Interpelacje i zapytania.
21.   Zamknięcie obrad sesji.
                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 12:06:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 12:06:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 12:06:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony