ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 listopada 2011 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 12:08:11 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zrealizowany porządek obrad:
1.     Sprawy regulaminowe:
a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)     ustalenie porządku obrad.
2.     Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
3.     Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych ( radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).
4.     Podjęcie uchwały nr XIV/94/11 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
5.     Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 – podjęcie uchwały  nr XIV/95/11.
6.     Kwestie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Międzyrzecz. Informacja na temat ilości i rodzajów odpadów usuwanych z terenu Gminy Międzyrzecz.
7.     Plan  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych – podjęcie uchwały nr XIV/96/11.
8.     Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2012 r. – podjęcie uchwały nr XIV/97/11.
9.     Podjęcie uchwały nr XIV/98/11 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.
10.   Podjęcie uchwały nr XIV/99/11 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.
11.   Podjęcie uchwały nr XIV/100/11 w sprawie  ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2011, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12.   Podjęcie uchwały nr XIV/101/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032.
13.   Podjęcie uchwały nr XIV/102/11 zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
14.   Podjęcie uchwały nr XIV/103/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
15.   Podjęcie uchwały nr XIV/104/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
16.   Podjęcie uchwały nr XIV/105/11 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
17.   Podjęcie uchwały nr XIV/106/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011 – 2018.
18.   Podjęcie uchwały nr XIV/107/11 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz  na lata 2012 – 2016.
19.   Podjęcie uchwały nr XIV/108/11 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego.
20.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
21.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
22.   Interpelacje i zapytania.
23.   Zamknięcie obrad sesji.
                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 12:07:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 12:08:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 12:08:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony