ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o LII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-25 19:34:35 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja po organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
20 czerwca 2018 r. o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbyła  się LII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
 3. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2017 roku.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2017 rok – procedura absolutoryjna:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  4. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu  za 2017 rok,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały nr LII/471/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2017,
  7. podjęcie uchwały nr  LII/472/18 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.
 5. Podjęcie uchwały nr LII/ 473/18 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Międzyrzecz.
 6. Podjęcie uchwały nr LII/474/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
 7. Podjęcie uchwały nr LII/475/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz.
 8. Podjęcie uchwały nr LII/476/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.
 9. Podjęcie uchwały nr LII/477/18 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz..
 10. Podjęcie uchwały nr LII/478/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały nr LII/479/18 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 - 2031.
 12. Podjęcie uchwały nr LII/480/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 13. Podjęcie uchwały nr LII/481/18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  13 a) Podjęcie uchwały nr LII/482/18 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  13 b) Podjęcie uchwały nr LII/483/18 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Maria Kijak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Błaszczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-25 19:34:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-25 19:34:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-25 19:34:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony