ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17 września 2019 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2019-09-19 19:41:01 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XIV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 17 września 2019 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały nr XIV/109/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu.
 5. Podjęcie uchwały nr XIV/110/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat.
 6. Podjęcie uchwały nr XIV/111/19 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0003 Gorzyca, w m. Zamostowo (projekt nr 4) – uchwała nie została podjęta.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie 0004 Święty Wojciech, w m. Jagielnik (projekt nr 5) – uchwała nie została podjęta.
 9. Podjęcie uchwały nr XIV/112/19 w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Kazimierza Wielkiego jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Krótkiej 2.
 10. Podjęcie uchwały nr XIV/113/19 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia.
 11. Podjęcie uchwały nr XIV/114/19  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały nr XIV/115/19 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 – 2031.
 13. Podjęcie uchwały nr XIV/116/19 o zmianie uchwały nr VI/64/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz.
 14. Podjęcie uchwały nr XIV/117/19 w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 15. Podjęcie uchwały nr XIV/118/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
 16. Podjęcie uchwały nr XIV/119/19 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie ujętej w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu na rok 2019.
 17. Wybór ławników na kadencję 2020 – 2023.
 18. Przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 19. Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.
 20. Przedstawienie regulaminu głosowania i jego przyjęcie.
 21. Głosowanie na ławników.
 22. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
 23. Podjęcie uchwały nr XIV/120/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
 24. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 25. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 26. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 27. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 28. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-19 19:40:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-19 19:41:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31 21:11:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
311 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony