ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XXII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodnicząca Rady będzie prowadziła obrady sesji z sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

Informacja ogłoszona dnia 2020-04-17 20:49:06 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm.) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) informuję, że 28 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodnicząca Rady będzie prowadziła obrady sesji z sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 4. Raport z działań Gminy Międzyrzecz na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (projekt nr 1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz (projekt nr 2).
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników (projekt nr 3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (projekt nr 4).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Międzyrzecz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt nr 5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 6).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziałów Gminy Międzyrzecz we współwłasności nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, oznaczonej ewidencyjnie nr 138, położonej przy ul. Piastowskiej w m. Międzyrzecz (projekt nr 7).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat (projekt nr 8).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 9).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego (projekt nr 10).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej (projekt nr 11).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu (projekt nr 12).
 17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 20. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 21. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-17 20:49:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-17 20:49:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-20 21:03:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony