ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XXIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-25 23:27:28 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXIV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 23 czerwca 2020 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdania z działalności spółek gminnych: Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakładu Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” za 2019 rok.
 4. Raport o stanie gminy Międzyrzecz za 2019 rok.
 5. Debata nad raportem.
 6. Podjęcie uchwały nr XXIV/196/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2019 rok.
 8. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Międzyrzecza absolutorium za 2019 rok.
 10. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2019 rok.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz oraz informacją o stanie mienia Gminy.
 12. Podjęcie uchwały nr XXIV/197/20  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2019.
 13.  Podjęcie uchwały nr XXIV/198/20  w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.
 14. Podjęcie uchwały nr XXIV/199/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat.
 15. Podjęcie uchwały nr XXIV/200/20  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat.
 16. Podjęcie uchwały nr XXIV/201/20  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.
 17. Podjęcie uchwały nr XXIV/202/20 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
 18. Podjęcie uchwały nr XXIV/203/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020.
 19. Podjęcie uchwały nr XXIV/204/20 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030.
 20. Podjęcie uchwały nr XXIV/205/20  w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz.
 21. Podjęcie uchwały nr XXIV/206/20 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie wlkp. informacji o kandydatach na ławników. 
 22. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 24. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 25. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 26. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-25 23:27:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-25 23:27:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25 23:27:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony