ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XXXVIII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 9:00w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-14 23:18:00 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
            Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zapraszam do udziału w sesji poprzez transmisję online: https://bip.miedzyrzecz.pl/300/Transmisja_obrad_Rady_Miejskiej_w_Miedzyrzeczu/
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
 4. Raport o stanie Gminy Międzyrzecz za 2020 rok.
 5. Debata nad raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania (projekt nr 1).
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2020 rok.
 8. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Międzyrzecza absolutorium za 2020 r.
 10. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2020 rok.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz oraz informacją o stanie mienia Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2020 (projekt nr 2).
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza (projekt nr 3).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Międzyrzeczu (projekt nr 4).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (projekt nr 5).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 6).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 7).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 8).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 9).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na okres 3 lat (projekt nr 10).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na okres 3 lat (projekt nr 11).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 12).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej  na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 13).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej  na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 14).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej  na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 15).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej  na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 16).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021 (projekt nr 17).
 28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu (projekt nr 18).
 29. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 30. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 31. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 32. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 33. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-14 23:17:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-14 23:18:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-14 23:18:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony