ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XLIII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 października 2021 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-18 22:03:37 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję
 
XLIII sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbędzie się 26 października 2021 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (projekt nr 1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr 2).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat (projekt nr 3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat (projekt nr 4).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Bobowicko (projekt nr 6).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 7).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 8).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 9).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 10).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 11).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 12).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 13).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 14).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia  umowy (projekt nr 15). 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia  umowy (projekt nr 16).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi (projekt nr 17).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości (projekt nr 18).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021 (projekt nr 19).
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021 – 2030 (projekt nr 20).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (projekt nr 21).
 26. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 27. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 28. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 29. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 30. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-18 22:03:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-18 22:03:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-18 22:32:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony