ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XLIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 października 2021 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-02 16:38:08 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XLIII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 26 października 2021 r. o godz. 9.00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 5. Podjęcie uchwały nr XLIII/423/21 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały nr XLIII/424/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 7. Podjęcie uchwały nr XLIII/425/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały nr XLIII/426/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
 9. Podjęcie uchwały nr XLIII/427/21 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia.
 10. Podjęcie uchwały nr XLIII/428/21 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Bobowicko.
 11. Podjęcie uchwały nr XLIII/429/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 12. Podjęcie uchwały nr XLIII/430/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 13. Podjęcie uchwały nr XLIII/431/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 14. Podjęcie uchwały nr XLIII/432/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 15. Podjęcie uchwały nr XLIII/433/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 16. Podjęcie uchwały nr XLIII/434/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 17. Podjęcie uchwały nr XLIII/435/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 18. Podjęcie uchwały nr XLIII/436/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 19. Podjęcie uchwały nr XLIII/437/21 w sprawie diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej wewnętrznych organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 
 20. Podjęcie uchwały nr XLIII/438/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia  umowy.
 21. Podjęcie uchwały nr XLIII/439/21 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi (projekt nr 17).
 22. Podjęcie uchwały nr XLIII/440/21 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 23. Podjęcie uchwały nr XLIII/441/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021.
 24. Podjęcie uchwały nr XLIII/442/21 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021 – 2030.
 25. Podjęcie uchwały nr XLIII/443/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 26. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 27. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 28. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 29. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 30. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-02 16:38:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-02 16:38:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-03 11:28:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony