ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XLVIII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2022 r. o godz. 9:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-31 22:46:30 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze. zm.) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) informuję, że 8 lutego 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz za 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 8).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 9).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 10).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 11).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 12).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 13).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 14).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz (projekt nr 15).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 16).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 17).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022 (projekt nr 18).
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2022 – 2033 (projekt nr 19).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt nr 20).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu (projekt nr 21).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniu pożarniczym (projekt nr 22).
 26. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykorzystania dotacji z Gminy Międzyrzecz przez wybrane stowarzyszenia działające na terenie gminy Międzyrzecz w 2020 roku.  
 27. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w 2021 roku.
 28. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 29. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 30. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 31. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 32. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-31 22:46:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-31 22:46:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-31 22:46:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony