ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XLIX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 09:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-03 23:29:22 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XLIX sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 29 marca 2022 r. o godz. 9.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały nr XLIX/482/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej S3 na wschód od ulicy Mieszka I.
 4. Podjęcie uchwały nr XLIX/483/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej S3 na zachód od ulicy Mieszka I.
 5. Podjęcie uchwały nr XLIX/484/22 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Międzyrzecza.
 6. Podjęcie uchwały nr XLIX/485/22 zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 7. Podjęcie uchwały nr XLIX/486/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały nr XLIX/487/22  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 9. Podjęcie uchwały nr XLIX/488/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 10. Podjęcie uchwały nr XLIX/489/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 11. Podjęcie uchwały nr XLIX/490/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 12. Podjęcie uchwały nr XLIX/491/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w m. Rojewo.
 13. Podjęcie uchwały nr XLIX/492/22 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i nadania jej statutu.
 14. Podjęcie uchwały nr XLIX/493/22 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Międzyrzecz.
 15. Podjęcie uchwały nr XLIX/494/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniu pożarniczym.
 16. Podjęcie uchwały nr XLIX/495/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały nr XLIX/496/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały nr XLIX/497/22 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2022 – 2033.
 19. Podjęcie uchwały nr XLIX/498/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.
 20. Podjęcie uchwały nr XLIX/499/22 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla rocznika 2007 i 2008 w Gminie Międzyrzecz w 2022 roku”.
 21. Podjęcie uchwały nr XLIX/500/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 22. Podjęcie uchwały nr XLIX/501/22 w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów sołectw Gminy Międzyrzecz.
 23. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 25. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 26. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 27. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-03 23:29:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-03 23:29:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-03 23:29:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
39 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony