ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o L sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-18 21:22:20 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 26 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
 4. Sprawozdania z działalności spółek gminnych: Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakładu Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr 1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr 2).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej Sołectwa Bobowicko (projekt nr 3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022 (projekt nr 4).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2022 – 2033 (projekt nr 5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu (projekt nr 6).
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” (projekt nr 7).
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania  (projekt nr 8).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Wsparcie Seniora 2022” (projekt nr 9).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt nr 10).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza (projekt nr 11).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu (projekt nr 12).
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji gospodarki finansowej, organizacji pracy, zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników w roku 2021 w wybranym przedszkolu gminnym.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 20. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 21. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych
dz. 9:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-18 21:20:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-18 21:22:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-18 21:22:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony