ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o L sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 09:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-02 15:44:53 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o L sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 26 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
 4. Sprawozdania z działalności spółek gminnych: Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakładu Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały nr L/502/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 6. Podjęcie uchwały nr L/503/22  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 7. Podjęcie uchwały nr L/504/22  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej Sołectwa Bobowicko.
 8. Podjęcie uchwały nr L/505/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały nr L/506/22 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2022 – 2033.
 10. Podjęcie uchwały nr L/507/22  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” – uchwała nie została podjęta.
 12. Podjęcie uchwały nr L/508/22  zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
 13. Podjęcie uchwały nr L/509/22 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Wsparcie Seniora 2022”.
 14. Podjęcie uchwały nr L/510/22 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 15. Podjęcie uchwały nr L/511/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
 16. Podjęcie uchwały nr L/512/22 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji gospodarki finansowej, organizacji pracy, zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników w roku 2021 w wybranym przedszkolu gminnym.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 20. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 21. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-02 15:44:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-02 15:44:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-02 15:44:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony