ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o LIX sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 8:00

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-12 23:13:53 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
 
20 grudnia 2022 r. o godz. 8.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się LIX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022 (projekt nr 3).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt nr 4).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023-2034 (projekt nr 1).
 6. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej.
 9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Gospodarki Finansowej i przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.
 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi autopoprawkami.
 11. Głosowanie wniesionych propozycji poprawek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023 (projekt nr 2).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt nr 5).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt nr 6).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 7).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr 8).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody (projekt nr 9).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków (projekt nr 10).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, a także opłat za pobyt dziecka w tych placówkach ponad ten czas (projekt nr 11).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (projekt nr 12).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu (projekt nr 13).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady (projekt nr 14).
 23. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.
 24. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 25. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 26. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 27. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 28. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-12 23:13:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-12 23:13:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-12 23:13:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony