ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o LIX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 08:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-26 18:44:15 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o LIX sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 20 grudnia 2022 r. o godz. 8.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały nr LIX/588/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022.
 4. Podjęcie uchwały nr LIX/589/22 w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 5. Podjęcie uchwały nr LIX/590/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023-2034.
 6. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej.
 9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Gospodarki Finansowej i przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.
 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi autopoprawkami.
 11. Głosowanie wniesionych propozycji poprawek.
 12. Podjęcie uchwały nr LIX/591/22 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały nr LIX/592/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 14. Podjęcie uchwały nr LIX/593/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 15. Podjęcie uchwały nr LIX/594/22 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia.
 16. Podjęcie uchwały nr LIX/595/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 17. Podjęcie uchwały nr LIX/596/22 w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 18. Podjęcie uchwały nr LIX/597/22 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.
 19. Podjęcie uchwały nr LIX/598/22 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, a także opłat za pobyt dziecka w tych placówkach ponad ten czas.
 20. Podjęcie uchwały nr LIX/599/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 21. Podjęcie uchwały nr LIX/600/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu.
 22. Podjęcie uchwały nr LIX/601/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” oraz zasad jego nadawania – uchwała nie została podjęta.
 24. Podjęcie uchwały nr LIX/602/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 25. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.
 26. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 27. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 28. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 29. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 30. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-26 18:44:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-26 18:44:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-26 18:44:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony