ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o LXI sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 08:00

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-16 23:07:43 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11 b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
 
24 stycznia 2023 r. o godz. 8.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się LXI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz za lata 2020-2021.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Międzyrzeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Krótkiej 2 (projekt nr 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów (projekt nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 5).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyrzecz porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań ZIT (strategii terytorialnej) na lata 2021-2027 dla Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego gminy: Międzyrzecz, Sulęcin i Świebodzin (projekt nr 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz (projekt nr 7).
 11. Podjęcie uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobowicko dla terenu nad jeziorem (projekt nr 8).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków (projekt nr 9).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023 (projekt nr 10).
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2034 (projekt nr 11).
 15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 18. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 19. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząc Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-16 22:25:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-16 23:07:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-16 23:07:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony