ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o LXI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-30 23:58:24 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Informacja o LXI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 24 stycznia 2023 r. o godz. 8.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz za lata 2020-2021.
 4.  Podjęcie uchwały nr LXI/604/23 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 5. Podjęcie uchwały nr LXI/605/23 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Międzyrzeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Krótkiej 2.
 6. Podjęcie uchwały nr LXI/606/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 7. Podjęcie uchwały nr LXI/607/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów.
 8. Podjęcie uchwały nr LXI/608/23 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia.
 9. Podjęcie uchwały nr LXI/609/23 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyrzecz porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań ZIT (strategii terytorialnej) na lata 2021-2027 dla Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego gminy: Międzyrzecz, Sulęcin i Świebodzin.
 10. Podjęcie uchwały nr LXI/610/23 w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz.
 11. Podjęcie uchwały nr LXI/611/23 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobowicko dla terenu nad jeziorem.
 12. Podjęcie uchwały nr LXI/612/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.
 13. Podjęcie uchwały nr LXI/613/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały nr LXI/614/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały nr LXI/615/23 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2034.
 16. Podjęcie uchwały nr LXI/616/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu.
 17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 20. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 21. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-30 23:58:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-30 23:58:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-31 00:05:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony