ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o LXIII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 8:00

Informacja ogłoszona dnia 2023-02-20 23:48:41 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11 b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że  
 
28 lutego 2023 r. o godz. 8.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się LXIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt nr 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt nr 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat (projekt nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z sal i świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia warunków odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za świadczenia przyznane w ramach tego programu (projekt nr 6).
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Wsparcie Seniorów 2023” (projekt nr 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023 (projekt nr 8).
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2056 (projekt nr 9).
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt nr 10).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. Uruchomienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na linii Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz – Pszczew – Wierzbno (projekt nr 11).
 15. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w 2022 roku.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 19. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząc Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-20 23:47:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-20 23:48:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-20 23:48:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony