ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o LXVIII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 8:00

Informacja ogłoszona dnia 2023-06-09 19:05:35 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 20 czerwca 2023 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się LXVIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.
 4. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzyrzecz za 2022 rok.
 5. Raport o stanie Gminy Międzyrzecz za 2022 rok.
 6. Debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania (projekt nr 1).
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2022 rok.
 9. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2022 rok.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu o udzielenie Burmistrzowi Międzyrzecza absolutorium za 2022 rok.
 11. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Międzyrzecza z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz oraz informacją o stanie mienia Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2022 (projekt nr 2).
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza (projekt nr 3).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt nr 4).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt nr 5).
 17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 20. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 21. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-09 19:05:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-09 19:05:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-13 23:50:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony