ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o LXVIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2023-06-27 23:19:44 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o LXVIII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 20 czerwca 2023 r. o godz. 8.00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.
 4. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzyrzecz za 2022 rok.
 5. Raport o stanie Gminy Międzyrzecz za 2022 rok.
 6. Debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały nr LXVIII/661/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2022 rok.
 9. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2022 rok.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu o udzielenie Burmistrzowi Międzyrzecza absolutorium za 2022 rok.
 11. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Międzyrzecza z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz oraz informacją o stanie mienia Gminy.
 13. Podjęcie uchwały nr LXVIII/662/23w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2022.
 14.  Podjęcie uchwały nr LXVIII/663/23 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.
 15. Podjęcie uchwały nr LXVIII/664/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 16. Podjęcie uchwały nr LXVIII/665/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 17. Podjęcie uchwały nr LXVIII/666/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały nr LXVIII/667/23 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2056.
 19. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 21. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 22. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 23. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-27 23:19:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-27 23:19:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-27 23:19:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony