ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o LXXI sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 31 października 2023 r. o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2023-10-23 23:27:50 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 31 października 2023 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się LXXI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz (projekt nr 1).
 6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz nad Jeziorem Kursko (projekt nr 2)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko (projekt nr 3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt nr 4).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt nr 5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt nr 6).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Gminy Międzyrzecz (projekt nr 7).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Gminy Międzyrzecz (projekt nr 8).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (projekt nr 9).
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i nadania jej statutu (projekt nr 10).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości (projekt nr 11).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023 (projekt nr 12).
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2056 (projekt nr 13).
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (projekt nr 14).
 19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji projektu „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”.
 20. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 22. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 23. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 24. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-23 23:27:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-23 23:27:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-23 23:27:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony