ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o LXXI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 31 października 2023 r. o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-06 23:27:06 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o LXXI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 31 października 2023 r. o godz. 8.00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 5.  Podjęcie uchwały nr LXXI/689/23 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz.
 6. Podjęcie uchwały nr LXXI/690/23 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko.
 7. Podjęcie uchwały nr LXXI/691/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 8. Podjęcie uchwały nr LXXI/692/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 9. Podjęcie uchwały nr LXXI/693/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 10. Podjęcie uchwały nr LXXI/694/23 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Gminy Międzyrzecz.
 11. Podjęcie uchwały nr LXXI/695/23 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Gminy Międzyrzecz.
 12. Podjęcie uchwały nr LXXI/696/23 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały nr LXXI/697/23 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i nadania jej statutu.
 14. Podjęcie uchwały nr LXXI/698/23 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały nr LXXI/699/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały nr LXXI/700/23 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2056.
 17. Podjęcie uchwały nr LXXI/701/23 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 18. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji projektu „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”.
 19. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 21. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 22. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 23. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-06 23:27:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-06 23:27:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-07 00:00:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
75 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony