ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28.12.2012 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-02 11:38:33 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XXVI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 28 grudnia 2012 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
Porządek obrad:
1.     Sprawy regulaminowe:
a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)     ustalenie porządku obrad.
2.     Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
3.     Podjęcie uchwały Nr XXVI/202/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.
4.     Podjęcie uchwały Nr XXVI/203/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032.
5.     Podjęcie uchwały Nr XXVI/204/12 w sprawie ustalenia niezrealizowanych wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2012, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
6.     Podjęcie uchwały Nr XXVI/205/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2032.
7.     Podjęcie uchwały Nr XXVI/206/12 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)     przedstawienie opinii Komisji Przestrzegania prawa i Gospodarki Finansowej,
d)    przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Przestrzegania Prawa i Gospodarki Finansowej,
e)     dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,
f)     głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8.     Podjęcie uchwały Nr XXVI/207/12 w sprawie zatwierdzenia zmian z Planie Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011 – 2018.
9.     Podjęcie uchwały Nr XXVI/208/12 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 3032”.
10.   Podjęcie uchwały Nr XXVI/209/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji.
11.   Podjęcie uchwały Nr XXVI/210/12 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.   Podjęcie uchwały Nr XXVI/211/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
13.   Podjęcie uchwały Nr XXVI/212/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy udziału 53/100 części nieruchomości zabudowanej na okres do 10 lat.
14.   Podjęcie uchwały Nr XXVI/213/12 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i zatwierdzenia planów jej komisji.
15.   Podjęcie uchwały Nr XXVI/214/12 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
16.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
17.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
18.   Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
19.   Wolne wnioski i informacje.
20.   Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Międzyrzeczu
    (-)mgr Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sabina Miernik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-02 11:38:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-02 11:38:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-02 11:38:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2448 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony