ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji XXXVII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w dniu 10.12.2013r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-12-02 21:53:32 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. - zgodnie z zapisem § 35 pkt 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
 
10.12.2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

 
Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Prezentacja Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD oraz założeń projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3.Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
4.Podjęcie uchwały (projekt nr 7) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
5.Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014-2024.
6.Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014.
a)odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej,
d)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Gospodarki Finansowej,
e)dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,
f)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7.Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
8.Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
9.Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w m. Międzyrzecz – Wybudowanie w obrębie 13 – Kuźnik.
10.Sprawozdanie z kontroli MOSiW przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną RM w Międzyrzeczu w dniach 21.10.2013 r. – 24.10.2013 r.
11.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
12.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
13.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
14.Wolne wnioski i informacje.
15.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
(-)mgr Maciej Rębacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-02 21:53:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-02 21:53:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-02 22:16:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony