ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o IX sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 24 czerwca 2015 r. o godz. 1100 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-30 09:24:31 przez Mirosław Matla

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o IX sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 24 czerwca 2015 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2014 r.
3.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2014 rok – procedura absolutoryjna:
a)przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu,
b)przedstawienie uchwały Nr 176/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok,
c)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
d)przedstawienie uchwały Nr 311/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2014 roku,
e)dyskusja,
f)podjęcie uchwały Nr IX/68/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2014..
g)podjęcie uchwały Nr IX/69/15 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.
4.Podjęcie deklaracji Nr IX/1/15 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego.
5.Podjęcie uchwały Nr IX/70/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015.
6.Podjęcie uchwały Nr IX/71/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
7.Podjęcie uchwały Nr IX/72/15 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015 - 2024.
8.Podjęcie uchwały Nr IX/73/15 w sprawie określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji i terminu jej przeprowadzenia.
9.Podjęcie uchwały Nr IX/74/15 w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.
10.Podjęcie uchwały Nr IX/75/15 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do zarządzenia gminnym zasobem lokalowym.
11.Podjęcie uchwały Nr IX/76/15 w sprawie likwidacji Związku Międzygminnego „Obra – Warta”.
12.Podjęcie uchwały Nr IX/77/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
13.Podjęcie uchwały Nr IX/78/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
14.Podjęcie uchwały Nr IX/79/15 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032”.
15.Podjęcie uchwały Nr IX/80/15 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz.
16.Podjęcie uchwały Nr IX/81/15 w sprawie powołania komisji doraźnej – zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
16a. Podjęcie uchwały Nr IX/82/15 w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
16b. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli przygotowania do sezonu turystycznego OW Głębokie i MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.
16c. Podjęcie uchwały Nr IX/83/15 w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Jagielnik.
17.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
18.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
19.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
20.Wolne wnioski i informacje.
21.Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
                  Maria Kijak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-30 09:17:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Matla
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-30 09:24:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Matla
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-30 09:24:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony