ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XIV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,która odbyła się 27 października 2015 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2015-10-30 19:30:31 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o XIV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 27 października 2015 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Złożenie ślubowania przez radnego.
2a. Podjęcie uchwały Nr XIV/115/15 w sprawie powołania radnego do stałych Komisji Rady Miejskiej.
3.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
5.Wybór ławników na kadencję 2016 – 2019 - podjęcie uchwały Nr XIV/116/15 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 – 2019.
6.Podjęcie uchwały Nr XIV/117/15 w sprawie w sprawie zmiany statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku.
7.Podjęcie uchwały Nr XIV/118/15 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
8.Podjęcie uchwały Nr XIV/119/15 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały Nr XIV/120/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015.
10.Podjęcie uchwały Nr XIV/121/15 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015 -2024.
11.Podjęcie uchwały Nr XIV/122/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie „Osiedla nad Obrą”.
12.Sprawozdanie z kontroli pozyskiwania przez Gminę środków finansowych z zewnątrz na lata 2014 – 2015 - podjęcie uchwały Nr XIV/123/15 w sprawie akceptacji wyników kontroli i zaleceń Komisji Rewizyjnej w zakresie pozyskiwania przez Gminę środków finansowych z zewnątrz na lata 2014 – 2015.
13.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
14.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
15.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
16.Wolne wnioski i informacje.
17.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Maria Kijak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-30 19:30:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-30 19:30:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-30 19:30:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony