ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o XV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2015-11-20 22:34:48 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
27.11.2015 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Podjęcie uchwały (projekt nr 1) zmieniającej uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
3.Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie opłaty targowej.
4.Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna.
5.Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Międzyrzecz na lata 2016 - 2020.
6.Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
7.Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
8.Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany programu gospodarczego pod nazwą: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 - 2020.
9.Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015.
10.Podjęcie uchwały (projekt nr 9) zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
11.Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
12.Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
13.Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz.
14.Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzyrzecz.
15.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
16.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
17.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
18.Wolne wnioski i informacje.
19.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Maria Kijak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sabina Miernik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-20 22:34:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-20 22:34:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-20 22:34:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
917 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony