ˆ

Uchwały podjęte w VI kadencji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XVII-123-12 z dnia 28.02.2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

XVII-122-12 z dnia 28.02.2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

XVII-121-12 z dnia 28.02.2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej na okres 10 lat

XVI-120-12 z dnia 31.01.2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie powołania radnych do składu komisji.

XVI-119-12 z dnia 31.01.2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza

XVI-118-12 z dnia 31.01.2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim.

XV-117-11 z dnia 28.12.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i zatwierdzenia planów jej komisji

XV-116-11 z dnia 28.12.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego

XV-115-11 z dnia 28.12.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Terenów wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008 – 2013

XV-114-11 z dnia 28.12.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie powołania Rady Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

XV-113-11 z dnia 28.12.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

XV-112-11 z dnia 28.12.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 -2032

XV-111-11 z dnia 28.12.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

XV-110-11 z dnia 28.12.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2011, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

XV-109-11 z dnia 28.12.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kęszyca Leśna

Nawigacja między stronami listy informacji