ˆ

Uchwały podjęte w VI kadencji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XIII-93-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

XIII-92-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

XIII-91-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

powołanie radnych do składu komisji

XIII-90-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

wyrażenie zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

XIII-89-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

przyjęcie Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

XIII-88-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

zmiana chwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

XIII-87-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

XIII-86-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku

XIII-85-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmieniająca uchwałę w spawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

XIII-84-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmieniająca uchwałę w spawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

XIII-83-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku

XIII-82-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

XIII-81-11 z dnia 03.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

XII-80-11 z dnia 25.10.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012–2015

XII-79-11 z dnia 25.10.2011

Nawigacja między stronami listy informacji