ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetargi i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Opłata skarbowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Międzyrzecza jest organem właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej:
 • od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli organ lub podmiot, który dokonuje czynności urzędowej lub wydaje zaświadczenie bądź zezwolenie (pozwolenie, koncesję) posiada siedzibę na terenie Gminy Międzyrzecz,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii jeżeli dokument jest przedkładany w instytucji znajdującej się na terenie Gminy Międzyrzecz.
Zapłata należnej opłaty skarbowej może nastąpić:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,
 • na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz:
                - BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Międzyrzecz 
                  57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.
 
Stawki opłaty skarbowej najczęściej stosowane w sprawach dokonywanych przez wybrane wydziały Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
Wydział Finansowo-Budżetowy
 • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzające stan zaległości – 21 zł
 • zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego – 17 zł
 • zaświadczenia o stanie majątkowym – 17 zł
Wydział Gospodarki Komunalnej
 • zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107 zł
 • zezwolenia na lokalizację zjazdu – 82 zł
Wydział Spraw Obywatelskich
 • decyzja o wymeldowaniu i o zameldowaniu – 10 zł
 • pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 17 zł
 • zaświadczenia wydawane z ewidencji ludności –17 zł
Wydział Planowania Przestrzennego
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 205 zł
 • przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby – 105 zł
 • wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
 1. od wypisu:
 1. do 5 stron – 30 zł
 2. powyżej 5 stron – 50 zł
 1. od wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie format A4 – 20 zł
  2. nie więcej niż – 200 zł
  3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107 zł
  4. przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – 56 zł
Urząd Stanu Cywilnego
 • sporządzanie aktu małżeństwa – 84 zł
 • decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą – 50 zł
 • pozostałe decyzje – 39 zł
 • sporządzenie testamentu – 22 zł
 • decyzja o zmianie nazwiska i imienia – 37 zł
 • inne czynności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11 zł
 • zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski może zawrzeć związek małżeński za granicą – 38 zł
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł
 • zaświadczenie o dokonywanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku–24 zł
 • pozostałe zaświadczenia – 26 zł
 • poświadczenie zgodności duplikatu – 5 zł
 • Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego terminu–39 zł
Pełną treść wszystkich opłat skarbowych, czynności nie podlegające opłacie oraz zwolnienia z opłaty skarbowej zawarte są w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z dn. 08.12.2006r.).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 15:24:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 15:24:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-06 09:54:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
138641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »