ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJE 2012

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 16:58:01 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
 1. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–116/2012).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 21 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 2. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  1) nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Międzyrzecz, w której udział wynoszący 70/100 części przeznaczony jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–113/2012),
  2) nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–114/2012),
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 14 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 3. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego (Zarządzenie Nr Z–111/2012).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 10 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 4. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  1) nieruchomości gruntowej położonej w strefie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego, w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargowej (Zarządzenie Nr Z–106/2012),
  2) nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–107/2012).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 26 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 5. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w formie bezprzetargowej ( Zarządzenie Nr Z-105/2012 z dnia 15 listopada 2012r.)
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 16 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 6. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-103/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.)
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 15.11.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 7. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–101/2012).
 8. Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 14 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 9. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  -  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 10 lat (Zarządzenie Nr Z-91/2012 z dnia 12 października 2012 r.)
  -  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-92/2012 z dnia 12 października 2012 r.)
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 12.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 10. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–96/2012).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 16 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 11. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  -  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-83/2012 z dnia 27 sierpnia 2012r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 28.08.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 12. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z- 79/2012 z dnia 08 sierpnia 2012r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 31.08.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1,
 13. Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały Nr CXVII/336/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Gmina przystępuje do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013. Wszystkich zainteresowanych kształtem uchwały zachęca się do czynnego udziału w pracach i w związku z powyższym proszę o składanie wniosków do projektu uchwały budżetowej do dnia 10 września 2012r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 14. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  -  nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat (Zarządzenie Nr Z- 76/2012 z dnia 16 lipca 2012r.)
  -· nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat (Zarządzenie Nr Z-77/2012 z dnia 16 lipca 2012r.)
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 18 lipca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 15. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–75/2012).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 16 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 16. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  1) nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w udziale 78/100 części do dnia 25 czerwca 2097 r. w formie bezprzetargowej w celu realizacji roszczenia z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami współużytkowników wieczystych nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z–71/2012),
  2) nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–70/2012).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 05 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 17. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  1) lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–65/2012),
  2) nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–63/2012),
  3) nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 10 lat (Zarządzenie Nr Z–64/2012).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 20 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 18. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  1) Nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–54/2012)
  2) lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–56/2012).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń odpowiednio: w dniach 22 maja 2012 r. i 23 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 19. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  1) nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej ( Zarządzenie Nr Z-52/2012 z dn. 17.05.2012 r.),
  2) nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 1 roku (Zarządzenie Nr Z-53/2012 z dn. 17.05.2012 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 18.05.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 20. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–50/2012).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 11 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 21. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. ) w związku z ogłoszeniem z 12 kwietnia 2012 r. Burmistrz Międzyrzecza informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2012 r. Realizacja programu polega na wykonaniu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV u dziewcząt z rocznika 1998, mających stałe zameldowanie na terenie gminy Międzyrzecz.
  Mając na względzie kryteria wyboru oferty określone w szczegółowych warunkach konkursowych, Komisja konkursowa na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy wirus HPV na 2012 – wskazała:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz.
  Dokument ogłoszenia zobacz tutaj.
 22. Burmistrz Międzyrzecza podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.
  Wobec powyższego istnieje możliwość zapoznania się z ww. dokumentami na stronie www.bip.miedzyrzecz.pl w zakładce „Przetargi i ogłoszenia” oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek 7(pokój nr 207 ) w dniach od 10 maja do 31 maja 2012r. w godzinach 800-1400.
  Jednocześnie Burmistrz Międzyrzecza zawiadamia, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków do ww. projektów w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Międzyrzecza. Szczegóły tutaj.
 23. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  -· nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-34/2012 z dnia 05 kwietnia 2012r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 10.04.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1,
  -· nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-36/2012 z dnia 13 kwietnia 2012r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 13.04.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1,
  -· nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-37/2012 z dnia 14 kwietnia 2012r).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 17.04.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 24. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2012 roku
  Pliki do pobrania:
  Zarządzenie Nr 33/2012 z dn. 12.04.2012, zał.1zał.2
 25. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–33/2012),
  2. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–35/2012).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 10 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 26. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  -· nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej ( Zarządzenie Nr Z-21/2012 z 22 lutego 2012r.)
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 23 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 27. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  -· nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat (Zarządzenie Nr Z-20/2012 z dnia 22 lutego 2012r.)
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 23.02.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 28. OGŁOSZENIE dotyczące możliwość składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk.
  Burmistrz Międzyrzecza na podstawie art. 34a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 – tekst jednolity) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Międzyrzecz na rok 2012. Organami biorącymi udział w opiniowaniu projektu uchwały są: Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w poznaniu, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu.
  Wszyscy zainteresowani mają możliwość:
  1. Zapoznania się z projektem uchwały, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz (Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej);
  2. Składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:
  a) pisemnej na adres: (Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz);
  b) elektronicznej na adres:
  c) ustnej, do protokołu – Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz (Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej) w godzinach pracy urzędu;
  Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni – od dnia 22.02.2012 r. do 13.03.2012 r.(włącznie).
  Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Międzyrzecza w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskiego w Międzyrzeczu i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu – www.bip.miedzyrzecz.pl oraz na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl
  Pobierz pliki: projekt uchwałyzałącznik
 29. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–16/2012). Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 09 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 30. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–15/2012).
 31. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–6/2012).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 12 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 32. INFORMACJA O WYBORACH. Na mocy Uchwały Nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna oraz Zarządzenia Nr Z–2/2012 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna — zarządzono wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kęszyca Leśna.
  Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutem sołectwa uchwalonym na mocy uchwały Nr IX/94/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2003 roku.
 33. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat (Zarządzenie Nr Z-114/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 02 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 34. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–117/2011).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 02 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 16:53:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 16:58:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-21 11:40:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony