ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJE 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-09 11:02:26 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
 
 
 1. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
 2. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich użytkownika wieczystego (Zarządzenie Nr Z-140/2021).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 07 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 3. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy  (Zarządzenie Nr Z-141/2021).
 4. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców  (Zarządzenie Nr Z-128/2021).
 5. Informacja o wyborach: Na mocy uchwały NR XL/428/21 z dnia 26 października 2021 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu oraz Zarządzenia Nr Z-120/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 27 października 2021 roku, zarządzono zebrania wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Bobowicko. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutem sołeckim uchwalonym na mocy uchwały Nr XXIX/290/16 z dnia 28 grudnia  2016 roku Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 6. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy  (Zarządzenie Nr Z-123/2021).
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy  (Zarządzenie Nr Z-124/2021).
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców  (Zarządzenie Nr Z-125/2021).
 7. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych na terenie m. Międzyrzecz, przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym (Zarządzenie Nr Z-122/2021).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 28 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 8. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  Wykaz nieruchomości zabudowanych lub ich części przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-121/2021).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 28 października 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 9. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat  (Zarządzenie Nr Z-112/2021).
 10. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych na terenie m. Międzyrzecz, przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym (Zarządzenie Nr Z-110/2021).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 13 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 11. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-109/2021).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 08 października 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 12. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyrzecz, przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym (Zarządzenie Nr Z-105/2021);
  - nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Międzyrzecz przeznaczonych do zbycia w przetargu ograniczonym (Zarządzenie Nr Z-106/2021);
  - nieruchomości gruntowych położonych na terenie m. Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (Zarządzenie Nr Z-107/2021).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 05 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 13. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:- wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat  (Zarządzenie Nr Z-104/2021).
 14. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
 15. - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat  (Zarządzenie Nr Z-101/2021).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 21 września 2021 r.. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 16. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz: - Lokali mieszkalnych położonych na terenie m. Międzyrzecz, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z-93/2021, Zarządzenie Nr Z-94/2021); - Nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Międzyrzecz, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (Zarządzenie Nr Z-95/2021); - Lokalu niemieszkalnego (garażu) położonego na terenie m. Międzyrzecz, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z-96/2021). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 17 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 17. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-89/2021),
  - wykaz nieruchomości zabudowanych lub ich części przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-89/2021).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 11 sierpnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 18. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat  (Zarządzenie Nr Z-90/2021),
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 10 lat  (Zarządzenie Nr Z-91/2021).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 11 sierpnia 2021 r.. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 19. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony  (Zarządzenie Nr Z-85/2021).
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat  (Zarządzenie Nr Z-86/2021).
  Wykazy wywieszone został na tablicy ogłoszeń w dniu 04 sierpnia 2021 r.. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 20. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości położonych na terenie m. Międzyrzecz, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (Zarządzenie Nr Z-84/2021).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 26 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 21. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych na terenie m. Międzyrzecz, przeznaczonych do zbycia w formie zamiany (Zarządzenie Nr Z-80/2021);
  - nieruchomości gruntowych położonych na terenie m. Międzyrzecz przeznaczonych do zbycia w przetargu ograniczonym (Zarządzenie Nr Z-79/2021).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 20 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 22. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący:
  — zmiany Zarządzenia Nr Z-90/2020 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-72/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.)
  — zmiany Zarządzenia Nr Z-45/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-71/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.)
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 09 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 23. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat  (Zarządzenie Nr Z-77/2021).
 24. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
- wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-74/2021),
- wykaz części nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-74/2021),
- wykaz nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-75/2021),
- wykaz nieruchomości zabudowanych lub ich części przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-75/2021).
Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 09 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 1. Informujemy, że w dniu 8 lipca 2021 r. Wojewoda Lubuski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów wschowskiego, nowosolskiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego i świebodzińskiego.
  Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego podstępne jest pod adresem: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2021/1554/
 2. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieokreślony (Zarządzenie Nr Z-68/2021).Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 05 lipca 2021 r.. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 3. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej w użyczenie na rzecz dotychczasowego użytkownika Zarządzenie Nr Z-69/2021).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 06lipca 2021 r.. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 4. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz:
 5. - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–64/2021),
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Zarządzenie Nr Z–66/2021).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 01.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1.
 6. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-62/2021),
  - wykaz nieruchomości zabudowanych lub ich części przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-62/2021),
  - wykaz części nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wynajęcia na czas nieokreślony na rzecz nowego najemcy (Zarządzenie Nr Z-63/2021).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 01 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 7. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2021 roku.
 8. Pliki do pobrania zapisane są w formie edytowalnego pliku pdf: Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dn. 28.05.2021r., Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2
  Rozstrzygnięcie konkursu (plik do pobrania zapisany jest w formie edytowalnego pliku pdf): 
  rozstrzygnięcie
 9. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2021 roku.
  Pliki do pobrania zapisane są w formie edytowalnego pliku pdf: Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dn. 10.05.2021 r.Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2
  Rozstrzygnięcie konkursu (plik do pobrania zapisany jest w formie edytowalnego pliku pdf): 
  rozstrzygnięcie
 10. KONKURS NA WYKONANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W MIĘDZYRZECZU - ogłoszenie o konkursie
  Burmistrz Międzyrzecza zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie koncepcji zagospodarowania Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu.
  1. Zamawiający:
  Burmistrz Międzyrzecza Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz woj. Lubuskie
  (+48 95) 742 69 31
  (+48 95) 742 69 30
  fax.: (+48 95) 742 69 60
  e-mail: 
  2. Przedmiot i cel Konkursu:
  Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez Uczestników Konkursu – pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji zagospodarowania Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu. Celem konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych terenu istniejącego Targowiska Miejskiego wraz z uporządkowaniem istniejących przyłączy/instalacji wszystkich branż (energetyka, kanalizacja sanitarna, wodociągowa itp.), z zachowaniem funkcji targowiska.
  Zamawiający oczekuje rozwiązań atrakcyjnych funkcjonalnie i formalnie budynków i budowli oraz interesującego i wydajnego zagospodarowania terenu, które swymi walorami będą przyciągać sprzedających oraz kupujących.
  3. Warunki udziału w konkursie:
  Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, spełniające wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
  Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w konkursie raz tylko jedną pracę konkursową.
  4. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
  1. Wnioski wraz z dokumentami wymaganymi w Regulaminie Konkursu należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego z dopiskiem Konkurs na koncepcję zagospodarowania Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu na adres:
  Urząd Miejski w Międzyrzeczu Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz  w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.
  Informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie zostanie przekazana Uczestnikom konkursu pisemnie lub drogą elektroniczną.
  Formularz  zgłoszeniowy wraz z pracami  konkursowymi należy składać w terminie do dnia 30 września 2021 r.
  Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
  1) Podpisany przez autora koncepcji formularz zgłoszenia który stanowi załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu,
  2) Koncepcję w zapisie cyfrowym na płycie cd/dvd z załączonymi edytowalnymi plikami tekstowymi zapisanymi w formacie doc (dokument programu Word) oraz plikami rysunkowymi w formacie jpg, tif, pdf, wydruk części graficznej nie przekraczający formatu arkusza A2.
  Formularz zgłoszenia Koncepcji do Konkursu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz lub dostarczyć drogą pocztową z dopiskiem: Konkurs na Koncepcję zagospodarowania Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu.
  5. Ocena:
  Ocenę prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa na posiedzeniach, w zakresie zgodności tych prac z wymaganiami i kryteriami oceny prac konkursowych  określonych w Regulaminie Konkursu.
  6. Nagroda:
  Nagrodę za najlepsza koncepcję przyznaje Burmistrz Międzyrzecza na wniosek Komisji Konkursowej. Wysokość nagrody wynosi 10.000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
  Zarządzenie Nr  58 / 2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia  30 kwietnia 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na opracowanie koncepcji zagospodarowania wraz z załącznikiem, zapisany w formie edytowalnego pliku pdf
 11. Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza o wstępnym naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Międzyrzecz przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2021. 
 12. Szanowni Mieszkańcy
  Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć wymiany w roku 2021 azbestowych pokryć dachowych, lub chęć usunięcia wyrobów lub materiałów zawierających azbest ze swoich nieruchomości, mogą składać wnioski o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest w 2021 roku na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu lub ze strony internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl., w terminie do dnia 14 maja 2021 r.
  Wnioski wraz z załącznikami składać można w następujący sposób:

  - zostawiając je w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  - przesłać listem poleconym na adres Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych oraz elementów elewacji pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. W związku ze zmianą finansowania programu usuwania azbestu osoby zainteresowane programem będą partycypowały w kosztach usługi na warunkach określonych w umowie z gminą.
  Informacje dodatkowe:

  1. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz środki własne beneficjenta końcowego - Wnioskodawcy, z którym zostanie zawarta umowa przewidująca pokrycie 70% kosztów przez Gminę jednak kwota refundacji Gminy nie może przekroczyć ceny jednostkowej za Megagram wynoszącej 700zł. Pozostałą część kosztów pokrywać będzie Wnioskodawca.
  2. Ubiegającymi się o dofinansowanie zadania, mogą być osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego,  gospodarczego, garażu), zlokalizowanego na terenie gminy Międzyrzecz.
  3. Podmiot ubiegający się o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miedzyrzecz składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.
  4. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy. Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, którego wniosek nie został uwzględniony, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. Podmiot ten jednak może się starać o dofinansowanie w przypadku kolejnego naboru realizowanego przez Gminę Międzyrzecz.
  5. Podstawą realizacji zadania będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Międzyrzecz, reprezentowaną przez Burmistrza Międzyrzecza, w której to  umowie będą określone istotne postanowienia, w tym warunek oraz terminy wpłaty i zapłaty wkładu własnego. Podstawą płatności stanowić będzie nota księgowa wystawiona właścicielowi/ Wnioskodawcy przez Burmistrza Międzyrzecza, z terminem płatności 14 dni, licząc od daty otrzymania noty. Płatności należy dokonać na wskazane w umowie konto bankowe.
  6. Zadanie objęte wnioskiem będzie realizowane przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a wyłoniony przez Gminę Międzyrzecz zgodnie z przepisami.
  7. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu i zbiórki wyrobów zawierających azbest, w/w podmiot będzie uzgadniał z Wnioskodawcą.
  8. W przypadku stwierdzenia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż ta zadeklarowana we wniosku konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy, ponieważ ilość wyrobów zawierających azbest z umowy musi być tożsama z ilością na karcie przekazania odpadu.
  Osoba do kontaktu: Bogusława Czerkawska, tel. 957426963 lub adres mailowy: 
  Wniosek o usunięcie wyrobów azbestowych na 2021, zapisany w formie edytowalnego pliku pdfOświadczenie w sprawie odbioru azbestu, zapisane w formie edytowalnego pliku pdfOświadczenie de-minimis rolnictwo-rybołówstwo, zapisane w formie edytowalnego pliku pdf
 13. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2021 roku.
  Pliki do pobrania zapisane są w formie edytowalnego pliku pdf: Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dn. 08.04.2021 r.Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2
  Rozstrzygnięcie konkursu (plik do pobrania zapisany jest w formie edytowalnego pliku pdf): rozstrzygnięcie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-09 11:02:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-09 11:02:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-11 21:00:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2551 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony