ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJE 2013

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-04 16:44:11 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
 1. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–110/2013).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 03 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 2. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-103/2013 z dnia 25 października 2013r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 28.10.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 3. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–100/2013).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 23 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 4. INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH JEDNEGO CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE WYSOKA.
 5. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z- 94/2013 z dnia 07 października 2013 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do lat 3, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z- 95/2013 z dnia 07 października 2013 r.)
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 08.10.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 6. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz działki gruntu położonej w obrębie 2 m. Międzyrzecz przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 16 listopada 2098 r. w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali w budynku położonym w Międzyrzeczu przy ul. Młyńskiej 6 w Międzyrzeczu (dz. nr ewid. 370/2) – Zarządzenie Nr Z–93/2013.
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 07 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 7. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  1) lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–86/2013),
  2) nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–87/2013),
  3) lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–88/2013).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 30 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 8. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  1) nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do lat 3 (Zarządzenie Nr Z-76/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.);
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 16.08.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1;
  2) nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z-78/2013 z 21 sierpnia 2013 r.);
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 21.08.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 9. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–75/2013).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 12 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 10. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Międzyrzecz, w której udział wynoszący 4.091/10.000 części, przeznaczony jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–73/2013).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 07 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 11. Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w terminie od 02 sierpnia do 02 września 2013 r. w godzinach pracy Urzędu, w Wydziale Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu — zostały wyłożone do publicznego wglądu: protokoły w sprawie przejęcia gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Międzyrzecz wraz ze spisami inwentaryzacyjnymi, stanowiącymi załączniki do protokołów.
  Protokoły obejmują:
  1) działki nr ewid. 22 o pow. 3.500 m2, 23 o pow. 2.800 m2 i 26 o pow. 14.800 m2, położone w obrębie Rojewo, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047770/9;
  W/w działki stanowią odcinki pasa drogowego drogi gminnej nr 003507 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczone są rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla przedmiotowej nieruchomości;
  2) działki nr ewid. 48 o pow. 7.100 m2, 104 o pow. 7.500 m2 i 118 o pow. 21.700 m2, położone w obrębie Kalsko, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047768/2;
  W/w działki stanowią odcinki pasa drogowego drogi gminnej, odpowiednio: dz. nr ewid. 48 – 003510 F, 104  – nr 003509 F oraz 118 –  nr 003507 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczone są rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla przedmiotowej nieruchomości;
  3) działki nr ewid. 120 o pow. 11.900 m2, 127 o pow. 17.800 m2, 144 o pow. 4.200 m2, 157 o pow. 1.900 m2 i 166 o pow. 3.900 m2, położone w obrębie Gorzyca, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047774/7;
  W/w działki stanowią odcinki pasa drogowego drogi gminnej, odpowiednio: dz. nr ewid. 120 – nr 003520 F, 127 – nr 003505 F, 144 i 157 – nr 003503 F oraz 166 – nr 003502 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczone są rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla przedmiotowej nieruchomości;
  4) działki nr ewid. 75/4 o pow. 4.000 m2, 79/4 o pow. 10.400 m2 i 138/3 o pow. 5.900 m2, położone w obrębie Święty Wojciech, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047762/0;
  W/w działki stanowią odcinki pasa drogowego drogi gminnej, odpowiednio: dz. nr ewid. 75/4 i 79/4 – nr 003504 F oraz 138/3 – nr 003505 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczone są rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla działek nr ewid. 79/4, 138/3 i części terenu działki nr ewid. 75/4. Pozostała część terenu działki nr ewid. 75/4 objęta została miejscowym planem zagospodarowania gminy Międzyrzecz w miejscowości Święty Wojciech i Głębokie, zatwierdzonym uchwałą Nr V/50/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 marca 2007 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 47, poz. 719 z dnia 15 maja 2007 r. i zgodnie z w/w planem oznaczona jest symbolem KDW, WK z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną z trasą przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
  5) działki nr ewid. 175 o pow. 1.800 m2, 195 o pow. 6.800 m2 i 250 o pow. 8.500 m2, położone w obrębie Żółwin, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047766/8;
  W/w działki stanowią odcinki pasa drogowego drogi gminnej nr 003509 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczone są rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla przedmiotowej nieruchomości;
  6) działki nr ewid. 11 o pow. 3.000 m2, 16 o pow. 3.900 m2, 32 o pow. 1.900 m2 i 144 o pow. 12.300 m2, położone w obrębie Kuligowo, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047776/1;
  W/w działki stanowią odcinki pasa drogowego drogi gminnej, odpowiednio: dz. nr ewid. 11, 16 i 32 – nr 003510 F oraz 144 – nr 003511 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczone są rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla przedmiotowej nieruchomości;
  7) działki nr ewid.: 246/3 o pow. 2.296 m2, 246/4 o pow. 1.126 m2 i 374/2 o pow. 800 m2, położone w obrębie ewid. Pieski, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047771/6;
  W/w działki stanowią odcinki pasa drogowego drogi gminnej, odpowiednio: dz. nr ewid. 246/3 i 246/4 – nr 003544 F oraz 374/2 – nr 003519 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczone są rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla przedmiotowej nieruchomości;
  8) działkę nr ewid. 172 o pow. 9.000 m2, położoną w obrębie Kęszyca, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047767/5;
  W/w działka stanowi odcinek pasa drogowego drogi gminnej nr 003518 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczona jest rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla przedmiotowej nieruchomości;
  9) działkę nr ewid. 43 o pow. 8.400 m2, położoną w obrębie Bobowicko, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047763/7;
  W/w działka stanowi odcinek pasa drogowego drogi gminnej nr 003512 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczona jest rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla przedmiotowej nieruchomości;
  10) działki nr ewid. 215 o pow. 12.000 m2 i 597/1 o pow. 5.500 m2, położone w obrębie Bukowiec, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047773/0;
  W/w działki stanowią odcinki pasa drogowego drogi gminnej nr 003513 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczone są rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla przedmiotowej nieruchomości;
  11) działkę nr ewid. 282 o pow. 7.000 m2, położoną w obrębie Wysoka, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047764/4;
  W/w działka stanowi odcinek pasa drogowego drogi gminnej nr 003518 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczona jest rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla przedmiotowej nieruchomości;
  12) działki nr ewid. 265 o pow. 12.100 m2, 266 o pow. 10.300 m2 i 272 o pow. 23.500 m2, położone w obrębie Wyszanowo, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047765/1;
  W/w działki stanowią odcinek pasa drogowego drogi gminnej nr 003515 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczone są rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla przedmiotowej nieruchomości;
  13) działkę nr ewid. 394/1 o pow. 242 m2, położoną w obrębie Międzyrzecz – 2, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00047957/4;
  W/w działka stanowi odcinek pasa drogowego drogi gminnej nr 102123 F, a w wypisie z rejestru gruntów oznaczona jest rodzajem użytków dr – drogi;
  Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla przedmiotowej nieruchomości;

  Nabycie w/w działek jest niezbędne w celu realizacji zadań własnych Gminy Międzyrzecz.
  W terminie do dnia 02 września 2013 r. osoby prawne i fizyczne, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokołach, mogą zgłaszać zastrzeżenia do Burmistrza Międzyrzecza.
 12. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 3 (Zarządzenie Nr Z-69/2013 z dnia 29 lipca 2013 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do lat 3 (Zarządzenie Nr Z-70/2013 z dnia 29 lipca 2013 r.)
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 29 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 13. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–61/2013),
  - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–62/2013).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 08 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 14. Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w terminie od 05 lipca do 05 sierpnia 2013 r. w godzinach pracy Urzędu, w Wydziale Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu — zostały wyłożone do publicznego wglądu: protokół przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Międzyrzecz wraz ze spisem inwentaryzacyjnym, stanowiącym załącznik do protokołu.
  Protokół obejmuje nieruchomość gruntową, oznaczoną nr ewid. 667/6 o pow. 1.093 m2, położoną w obrębie geodezyjnym 2 m. Międzyrzecz.
  Dla części terenu  powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz. Pozostała część terenu objęta została miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie „Osiedle Zachodnie”, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/246/05 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005 r. Nr 34, poz. 763). Zgodnie z w/w planem ta część nieruchomości oznaczona jest symbolami:
  -    22KS z przeznaczeniem na plac manewrowy i parkingi,
  -    21MN/U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem prowadzenia działalności usługowej na terenie działki,
  -    30KP z przeznaczeniem na ciąg pieszy.
  Działka stanowi drogę.
  W terminie do dnia 05 sierpnia 2013 r. osoby prawne i fizyczne, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokołach, mogą zgłaszać zastrzeżenia do Burmistrza Międzyrzecza.
 15. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–58/2013).
 16. Regionalny System Ostrzegania (RSO)
  Telewizja Polska i Lubuski Urząd Wojewódzki za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej mieszkańcom regionu umożliwiają dostęp do specjalnych informacji i komunikatów o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych na terenie województwa.
  Regionalny System Ostrzegania (RSO) będzie połączony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, który na bieżąco otrzymuje raporty od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, prognozy meteorologiczne i hydrologiczne. Informacje o nadchodzących burzach, trąbach powietrznych czy zagrożeniu powodziowym będzie można zobaczyć na ekranach telewizorów. Informacje będą się ukazywały za pośrednictwem nadajników telewizyjnych w Gorzowie Wielkopolskim, Jemiołowie i Wichowie na wszystkich kanałach TVP multipleksu trzeciego (TVP 1, TVP 2 HD, TVP Info, TVP Gorzów Wielkopolski, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Rozrywka i TVP Polonia), który jest już dostępny na terenie całego województwa lubuskiego. Dzięki cyfrowemu nadawaniu sygnału możliwe jest równoległe nadawanie wraz z programami telewizyjnymi innych informacji. W tym przypadku będą to informacje o różnego rodzaju zagrożeniach. Warunkiem odbioru jest włączenie w telewizorach lub dekoderach funkcji wyświetlania napisów DVB-T lub posiadanie odbiornika z funkcją HbbTV (telewizja hybrydowa). W przypadku wystąpienia zagrożenia na ekranie telewizora pojawi się krótki komunikat. Jego pełna treść będzie dostępna w telegazecie. W poprawnie zainstalowanych, podłączonych do Internetu telewizorach hybrydowych komunikat pojawi się automatycznie. Posiadacze takich telewizorów będą mieli dodatkowo dostęp m.in. do filmów instruktażowych, map i dróg ewakuacji. Regionalny System Ostrzegania rusza już 28 czerwca, do tego czasu komunikaty mogą się pojawiać w wersji testowej.
  Poniżej wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z Regionalnym Systemem Ostrzegania:
  ROS– Regionalny system ostrzegania o zagrożeniach mogących wystąpić na danym trenie.
  Multipleks – strumień sygnału przenoszący jednocześnie kilka programów telewizyjnych.
  MUX3 – Multipleks (opis jak wyżej) nr 3. W Polsce wszystkie programy nadawane w multipleksie 3 należą do Telewizji Polskiej.
  DVB-T – Digital Video Broadcasting – Terrestrial – Cyfrowa telewizja rozsiewcza nadawana naziemnie.
  Tekst DVB-T – informacja tekstowa przenoszona razem z treścią wizji i fonii, podobna do telegazety, ale wyświetlana przez odbiornik bezpośrednio na obrazie.
  HbbTV – Telewizja hybrydowa – Przekazywanie razem z programem telewizyjnym dodatkowych treści (w formie stron internetowych) zsynchronizowanych z oglądanym programem.
  Telewizor HbbTV – Odbiornik telewizyjny DVB-T wyposażony dodatkowo w urządzenia umożliwiające synchroniczną współpracę z internetem.
  STB - Set Top Box – urządzenie, odbiornik (dodatkowa przystawka) umożliwiająca wykorzystanie telewizora starszego typu do odbioru cyfrowego w nowej technologii.
  Spot instruktażowy usługi RSO
 17. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz z przeniesieniem własności obiektów i innych urządzeń na rzecz Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w organizacji z przeznaczeniem na działalność statutową (Zarządzenie Nr Z–51/2013).
 18. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 3 na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z–50/2013).
 19. Ogłoszenie publicznego przetragu nieograniczonego: "Na administrowanie - zarządzanie i utrzymanie - cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz na czas określony 5 lat od 01.08.2013r. do 31.07.2018r."
  Pliki do pobrania:
  ogłoszenie, specyfikacja,

  załaczniki:
  1) umowa, zał. do umwy 1zał. do umwy 2, zał. do umwy 3, zał. do umwy 4zał. do umwy 5, zał. do umwy 6zał. do umwy 7zał. do umwy 8zał. do umwy 9zał. do umwy 10,
  2) zarządzenie Z-40/2013,
  3) zarządzenie Z-41/2013,
  4) uchwała XXX/257/13,
  5-9) załączniki 5-9.
  Zapytania i odpowiedzi do SIWZ:
  1) zapytanie z dn. 20.06.2013r.
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu publicznego przetragu nieograniczonego: "Na administrowanie - zarządzanie i utrzymanie - cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz na czas określony 5 lat od 01.08.2013r. do 31.07.2018r."
 20. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–47/2013).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 28 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 21. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do lat 3      (Zarządzenie Nr Z-46/2013 z dnia 24 maja 2013r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 24.05.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 22. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 3 (Zarządzenie Nr Z-44/2013 z dnia 15 maja 2013 r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 20.05.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 23. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 5 (Zarządzenie Nr Z-40/2013 z dnia 7 maja 2013 r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 7.05.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 24. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 3 (Zarządzenie Nr Z-34/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.)
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 18 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 25. Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe do prac w Komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert.
 26. Nabór wniosków na realizację zadań w 2013 r. sprzyjających rozwojowi sportu.
  Pliki do pobrania:
  Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 11 kwietnia  2013 r.
  Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2013 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 11 kwietnia  2013 r.
  Wzór wniosku o wsparcie przedsięwzięcia w zakresie sprzyjania  rozwojowi sportu. 
  Wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.

  UCHWAŁA nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 27. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2013 roku.
  Pliki do pobrania:
  Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 11 kwietnia  2013 r.

  Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2013 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 11 kwietnia  2013 r.
  WZÓR SPRAWOZDANIA
  WZÓR OFERTY
 28. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. ) w związku z ogłoszeniem z 22 lutego 2013 r. Burmistrz Międzyrzecza informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono realizatora programu zdrowotnego  w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2013 r. Realizacja programu polega na wykonaniu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV u dziewcząt z rocznika 1999, z gminy Międzyrzecz.
  Mając na względzie kryteria wyboru oferty określone w szczegółowych warunkach konkursowych, Komisja konkursowa na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy wirus HPV na 2013 rok – wskazała: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz.
  Dokument ogłoszenia zobacz tutaj.
 29. INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE KURSKO.
 30. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 3 (Zarządzenie Nr Z-22/2013 z dnia 12 marca 2013 r.)
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat  3 (Zarządzenie Nr Z-24/2013 z dnia 12 marca 2013 r.)
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 12.03.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 31. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–23/2013).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 12 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 32. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA ULIC OŻOGA, ZAMOYSKIEGO I PIĘCIU ŚWIĘTYCH BRACI MIĘDZYRZECKICH W MIEDZYRZECZU” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 14.000 euro. Zapytanie ofertowe nr WRI.7013.4.1.2013 na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Pliki do pobrania:
  ogłoszenie, formularz ofertowy (*.docx), formularz ofertowy (*.pdf), specyfikacje techniczna, dokumentacja projektowa, przedmiar robót
 33. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–19/2013).
 34. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2013 roku
  Pliki do pobrania:
  Zarządzenie Nr 30/2013 z dn. 22.02.2013r., zał. 1, zał. 2
 35. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  • w sprawie przeznaczenia części nieruchomości zabudowanej do wydzierżawienia na okres do lat 10 (Zarządzenie Nr Z-9/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.)
  • nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 3 (Zarządzenie Nr Z-10/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.)
  (wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 30 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1),
  • nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 3 (Zarządzenie Nr Z-14/2013 z dnia 01 lutego 2013 r.)
  (wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 04 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1).
 36. Międzyrzecz, 04.01.2013 r., nr sprawy: WRPG.6344.5.2012.2013
  OGŁOSZENIE o możliwości składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-04 16:44:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-04 16:44:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-03 10:10:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony