ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJE 2015

Informacja ogłoszona dnia 2015-01-23 14:05:40 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
 1. W celu realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzyrzecz, z powodu nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej – wsparcia dziennego w miejscowości Gorzyca, Burmistrz Międzyrzecza postanawia przedłużyć ogłoszony nabór na to stanowisko do dnia 8 stycznia 2016 r.
  Informacja dotycząca naboru, oświadczenie
 2. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-137/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 21 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 3. W celu realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzyrzecz Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na stanowiska opiekunów świetlic środowiskowych – wsparcia dziennego na terenie wiejskim w Gminie Międzyrzecz.
  Informacje dotyczące naboru, oświadczenie
 4. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIĘDZYRZECZ. Międzyrzecz, 2015-11-20. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „TOUR” Sp z o.o. w Jeleniej Górze, poinformowało Gminę, że od dnia 23.11.2015r. zawiesza obsługę kursu relacji Szczecin- Jelenia Góra o godzinie 21,45, w związku z powyższym pozostaje kurs dzienny, który obsługiwany będzie naprzemiennie z PKS Szczecin.
  GMINA MIĘDZYRZECZ, informuję, że zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. – sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz warunków kosztów z tym związanych (Dz. U. z 2012, poz. 451) – każdy zmieniony rozkład jazdy autobusów musi być podany do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń.
 5. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-130/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 17 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 6. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–128/2015).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 13 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 7. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  1)lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
  2)udziału Gminy w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Międzyrzeczu przy ul. Lipowej 1 (dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 46,23 m2), przeznaczonego do sprzedaży na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 w związku z częściowym zniesieniem współwłasności (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Z–116/2015),
  3)udziału w gruncie w nieruchomości położonej przy ul. Lipowej 1 w Międzyrzeczu, związanego z powierzchnią dwóch pomieszczeń objętych częściowym zniesieniem współwłasności, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Z–116/2015),
  4)nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego (Zarządzenie Nr Z–117/2015).
  5)nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  6)lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 12 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 8. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - udziału Gminy w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Międzyrzeczu przy ul. Świerczewskiego 47A (dwóch pokojach o łącznej powierzchni 19,90 m2), przeznaczonego do sprzedaży na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 2 w związku z częściowym zniesieniem współwłasności (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Z–97/2015)
  - udziału w gruncie w nieruchomości położonej przy ul. Świerczewskiego 47A w Międzyrzeczu, związanego z powierzchnią dwóch pokoi objętych częściowym zniesieniem współwłasności, przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 2 (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Z–97/2015).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 09 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 9. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-95/2015 z dnia 07 lipca 2015 r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 08 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 10. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
  Na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t.Dz.U.z 2014 r.poz.1202) Burmistrz Międzyrzecza informuje, że nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji w Wydziale Realizacji Inwestycji został nierozstrzygnięty ze względu na brak ofert.
 11. 1. Na mocy uchwały Nr IX/83/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia24 czerwca 2015 r., oraz Zarządzenia Nr Z–92/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzono pierwsze wybory sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Jagielnik. 
  2. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutem Sołectwa Jagielnik przyjętego uchwałą nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Jagielnik Gminy Międzyrzeczu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r., poz. 980).
 12. KOMUNIKAT Burmistrza Międzyrzecza z dnia 29 czerwca 2015 roku
  Na podstawie § 29 ust. 4 Statutu Sołectwa powiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców dla pierwszych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Jagielnik zarządzonych na dzień 08 lipca 2015 r.
  W celu umożliwienia wyborcom sprawdzenia czy zostali ujęci w spisie, spis wyborców będzie udostępniony w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pokój 101 w terminie od 29 czerwca do 08 lipca 2015 r. w godzinach pracy urzędu.
 13. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 15 ust.1 pkt12 ustawy z dnia 16
  grudnia2010 nr 5, poz.13), w związku z art. 7 ust. 2rozporzadzenie ( WE ) nr 1370/2007 Parlamentu
  Europejskiego i Rady z dnia 23 października roku 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie drogowego
  transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
  do pobrania
 14. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z–88/2015).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 16 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 15. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-86/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 11 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 16. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  1) nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–78/2015),
  2) nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z–79/2015).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 09 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 17. INFORMACJA O WYBORACH
  1. Na mocy uchwały Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2015 r., oraz Zarządzenia Nr Z–82/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 09 czerwca 2015 r., zarządzono wybory uzupełniające członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Szumiąca.
  2. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutem sołeckim uchwalonym na mocy uchwały Nr IX/94/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2003 roku.
 18. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-77/2015 z dnia 02 czerwca 2015 r.). 
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 05 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 19. INFORMACJA O WYBORACH
  1. Na mocy uchwały Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2015 r., oraz Zarządzenia Nr Z–63/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 14 kwietnia 2015 r., zarządzono wybory uzupełniające Sołtysa w Sołectwie Szumiąca.
  2. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutem sołeckim uchwalonym na mocy uchwały Nr IX/94/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2003 roku.
 20. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-57/2015 z dnia 09 kwietnia 2015 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-58/2015 z dnia 09 kwietnia 2015 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 10 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-59/2015 z dnia 09 kwietnia 2015 r.)
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 09 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 21. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–53/2015).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 02 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 22. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-50/2015 z dnia 27 marca 2015 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-51/2015 z dnia 27 marca 2015 r.).
  Wykazy wywieszone jest na tablicy ogłoszeń od dnia 27 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 23. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z–44/2015),
  - nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–45/2015),
  - pomieszczenia przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania wyodrębnionego lokalu mieszkalnego (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z–46/2015),
  - pomieszczenia przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania wyodrębnionego lokalu mieszkalnego (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z–46/2015).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 17 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 24. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-42/2015 z dnia 13 marca 2015 r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 13 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 25. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–41/2015).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 13 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 26. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–25/2015).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 18 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 27. OGŁOSZENIE - możliwość składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
  Burmistrz Międzyrzecza na podstawie art. 34a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Międzyrzecz na rok 2015.
  Organami biorącymi udział w opiniowaniu projektu uchwały są: Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu.
  Wszyscy zainteresowani mają możliwość:
  1. Zapoznania się z projektem uchwały, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz (Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej);
  2. Składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:
  a) pisemnej na adres: (Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz);
  b) elektronicznej na adres:
  c) ustnej, do protokołu – Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz (Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej) w godzinach pracy urzędu;
  Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni – od dnia 19.02.2015 r. do 11.03.2015 r. (włącznie).
  Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Międzyrzecza w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskiego w Międzyrzeczu i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu – www.bip.miedzyrzecz.pl oraz na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl
  Do pobrania:
  - projekt uchwały,
  - załącznik graficzny.
 28. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2015 roku
  Pliki do pobrania:
  Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 05 lutego 2015 roku; Załącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie ofert; Załącznik nr 2 - oferta.

  Wynik przeprowadzonego postępowania konkursowego.
   
 29. INFORMACJA O WYBORACH
  Na mocy uchwały Nr II/12/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 08 grudnia 2014 r. oraz Zarządzeń od Nr Z–1/2015 do Nr Z–15/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 16 stycznia 2015 r., zarządzono zebrania wiejskie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w:
  1) Sołectwie Kursko,
  2) Sołectwie Kuligowo,
  3) Sołectwie Pieski,
  4) Sołectwie Święty Wojciech,
  5) Sołectwie Kalsko,
  6) Sołectwie Żółwin,
  7) Sołectwie Kuźnik,
  8) Sołectwie Wyszanowo,
  9) Sołectwie Wysoka,
  10) Sołectwie Szumiąca,
  11) Sołectwie Bukowiec,
  12) Sołectwie Kaława,
  13) Sołectwie Gorzyca,
  14) Sołectwie Bobowicko,
  15) Sołectwie Nietoperek.
  Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutami sołeckimi uchwalonymi
  na mocy uchwały Nr IX/94/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2003 roku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-23 14:05:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-23 14:05:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-05 08:41:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony