ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJE 2015

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-01-23 14:05:40 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.

 
 1. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–53/2015).
 2. Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 02 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 3. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-50/2015 z dnia 27 marca 2015 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-51/2015 z dnia 27 marca 2015 r.).
  Wykazy wywieszone jest na tablicy ogłoszeń od dnia 27 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 4. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z–44/2015),
  - nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–45/2015),
  - pomieszczenia przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania wyodrębnionego lokalu mieszkalnego (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z–46/2015),
  - pomieszczenia przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania wyodrębnionego lokalu mieszkalnego (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z–46/2015).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 17 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 5. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-42/2015 z dnia 13 marca 2015 r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 13 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 6. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–41/2015).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 13 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 7. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–25/2015).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 18 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 8. OGŁOSZENIE - możliwość składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
  Burmistrz Międzyrzecza na podstawie art. 34a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Międzyrzecz na rok 2015.
  Organami biorącymi udział w opiniowaniu projektu uchwały są: Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu.
  Wszyscy zainteresowani mają możliwość:
  1. Zapoznania się z projektem uchwały, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz (Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej);
  2. Składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:
  a) pisemnej na adres: (Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz);
  b) elektronicznej na adres:
  c) ustnej, do protokołu – Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz (Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej) w godzinach pracy urzędu;
  Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni – od dnia 19.02.2015 r. do 11.03.2015 r. (włącznie).
  Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Międzyrzecza w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskiego w Międzyrzeczu i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu – www.bip.miedzyrzecz.pl oraz na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl
  Do pobrania:
  - projekt uchwały,
  - załącznik graficzny.
 9. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2015 roku
  Pliki do pobrania:
  Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 05 lutego 2015 roku; Załącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie ofert; Załącznik nr 2 - oferta.

  Wynik przeprowadzonego postępowania konkursowego.
   
 10. INFORMACJA O WYBORACH
  Na mocy uchwały Nr II/12/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 08 grudnia 2014 r. oraz Zarządzeń od Nr Z–1/2015 do Nr Z–15/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 16 stycznia 2015 r., zarządzono zebrania wiejskie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w:
  1) Sołectwie Kursko,
  2) Sołectwie Kuligowo,
  3) Sołectwie Pieski,
  4) Sołectwie Święty Wojciech,
  5) Sołectwie Kalsko,
  6) Sołectwie Żółwin,
  7) Sołectwie Kuźnik,
  8) Sołectwie Wyszanowo,
  9) Sołectwie Wysoka,
  10) Sołectwie Szumiąca,
  11) Sołectwie Bukowiec,
  12) Sołectwie Kaława,
  13) Sołectwie Gorzyca,
  14) Sołectwie Bobowicko,
  15) Sołectwie Nietoperek.
  Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutami sołeckimi uchwalonymi
  na mocy uchwały Nr IX/94/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2003 roku.
 
« powrót do poprzedniej strony