ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJE 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
 1. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-53/2022).
  Wykazy wywieszona zostały na tablicy ogłoszeń od dnia 13 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczono je na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 2. INFORMACJA, Międzyrzecz, dn. 06.05.2022 rok, WGM.7124.35.2022
  Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 21  ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28  września 1991 r. o lasach (Dz.U z 2021 r., poz. 672), zawiadamia, iż w dniu 06.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul  .Rynek 1 wyłożony został na okres 60 dni projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi Szumiąca na okres od  1.04.2021 r. do  31.12.2031 r.
  Jednocześnie informuję, że  w  terminie 30 dni od  daty opublikowania niniejszej informacji na  stronie https://bip.miedzyrzecz.pl/ właściciele lasu mogą składać w formie pisemnej na adres tut. Urzędu zastrzeżenia i wnioski dotyczące ww. projektu. Uproszczony Plan Urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.
  Z projektem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul.  Rynek 7, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tj. dnia i godziny wizyty.
  Telefon kontaktowy: kierownik Wydziału Gospodarki Mieniem - Pani Natalia Pilarczyk 95 742 69 42.
 3. OGŁOSZENIE O AUKCJI. Wydział Realizacji Inwestycji Gmina Międzyrzecz ogłasza AUKCJĘ na sprzedaż materiałów rozbiórkowych pochodzących z prowadzonych inwestycji będących własnością gminy. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Pubr Sp. z o. o., 66-300 Międzyrzecz, ul Reymonta 5, na terenie siedziby w dniu 28.04.2022 r. godz. 10.00. Dokumentacja dotycząca aukcji, zapisana w formie pliku pdf: dokumentacja.pdf
 4. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-41/2022). 
  Wykazy wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 8 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1.
 5. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/499/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla rocznika 2007 i 2008 w Gminie Międzyrzecz w 2022 roku” BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2022 roku.
  Szczegóły konkursu znajdują się w Zarządzeniu Nr Z-40/2022 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla rocznika 2007 i 2008 w Gminie Międzyrzecz” w 2022 roku.
  Do pobrania edtytowalny Załącznik Nr 2 do powyższego Zarządzenia, będący wzorem oferty na realizację programu polityki zdrowotnej
  pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2022 roku, zapiasny w formie pliku .doc (Word).
  Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza (dokument do pobrania)w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono realizatora programu zdrowotnego  w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2022 r.
 6. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz części nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-37/2022),
  - wykaz nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-38/2022).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 6 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 7. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-32/2022). 
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 24 marca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1.
 8. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości zabudowanej – lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia na okres do 5 lat (Zarządzenie Nr Z-30/2022). 
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 21 marca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 9. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyrzecz, przeznaczonych do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr Z-29/2022).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń od dnia 21 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczono go na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 10. Zarząd Województwa Lubuskiego przystąpił do opracowania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego, który obejmuje okres do roku 2027. Chcąc włączyć mieszkańców województwa w proces oddolnego współdecydowania o zawartości nowego Programu, zwracamy się z prośbą, o wypełnienie przez Państwa do dnia 15 kwietnia 2022 r. ankiety dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa lubuskiego. Ankiety dla mieszkańców województwa znajdują się pod linkiem: https://www.eko-precyzja.eu/wojewodztwo-lubuskie.php#read
  Wszelkie pytania proszę kierować do Wykonawcy Programu, którym jest Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja (adres do korespondencji: 43-520 Chybie, ul. Bielska 94). Kierownikiem projektu jest Pani mgr inż. Karolina Ioannidis: tel. +48 736 228 008, adres e-mail:
  Zawiadomienie Zarządu Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego, dokument obcy zapisany w formie niedytowalnego pliku pdf.
 11. OGŁOSZENIE O AUKCJI. Gmina Międzyrzecz Wydział Realizacji Inwestycji ogłasza aukcję ustną na: „Sprzedaż materiałów rozbiórkowych pochodzących z prowadzonych inwestycji będących własnością Gminy Międzyrzecz”. Termin aukcji: 30.03.2022 r. godz. 10.00. Dokumentacja dotycząca aukcji, zapisana w formie pliku pdf: dokumentacja.pdf
  ZAWIADONIENIE

  Gmina Międzyrzecz Wydział Realizacji Inwestycji zawiadamia, że ogłoszona aukcja nadzień 30.03.2022 r. godz. 10.00, nie odbędzie się. Przyczyną zakończenia postępowania jest brak zainteresowania ze strony kupujących. O ponownym terminie aukcji poinformujemy w kolejnym ogłoszeniu.
 12. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowych położonych na terenie m. Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (Zarządzenie Nr Z-23/2022).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 04 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 13. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-17/2022),
  - wykaz nieruchomości zabudowanych lub ich części przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-17/2022).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 21 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 14. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz części nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-16/2022),.
  - wykaz części nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-16/2022).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 18 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 15. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych w obrębie 0004 Święty Wojciech, przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym (Zarządzenie Nr Z-13/2022);
  - nieruchomości położonych na terenie m. Międzyrzecz, przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym (Zarządzenie Nr Z-12/2022).
  Wykazy wywieszona zostały na tablicy ogłoszeń od dnia 15 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczono je na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 16. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz nowego dzierżawcy  (Zarządzenie Nr Z-9/2022).
 17. Międzyrzecz, dnia 17 stycznia 2022 r., WSS.6344.1.2021, OGŁOSZENIE
  Burmistrz Międzyrzecza na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz.U.2021r. poz.2233.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2022 i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian w/w projektu uchwały na następujących zasadach:
  1. Miejsce składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
  Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz w  Wydziale Spraw Społecznych, pokój 103,w godzinach pracy Urzędu.
  2. Forma składania uwag i propozycji do projektu uchwały:
  a) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz,
  b) elektronicznie na adres: ,
  c) ustnie, do protokołu – Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz w Wydziale Spraw Społecznych, pokój nr 103, w godzinach pracy Urzędu.
  3. Termin składania uwag i propozycji  zmian do projektu uchwały:
  w terminie  – od dnia 19.01.2022 r. do 09.02.2022 r.
  Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Międzyrzecza w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.
  Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu – www.bip.miedzyrzecz.pl oraz na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl
  Załącznik: - projekt uchwały
 18. Informacja z dnia 13.01.2022r. o odwołaniu pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzyrzecz, znak: WGM.6840.28.2020
 19. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz nowego dzierżawcy  (Zarządzenie Nr Z-4/2022).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-11 21:00:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-11 21:01:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-13 20:36:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1094 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »