ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJE 2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 1. BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący:
  - przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 1 roku (Zarządzenie Nr Z-58/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. Załącznik nr 1).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 13 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 2. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz, przeznaczonej do zbycia w przetargu nieograniczonym (Zarządzenie Nr Z-55/2024);
  - nieruchomości położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz, przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym (Zarządzenie Nr Z-56/2024).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 06 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczono je na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 3. BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący: - przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat (Zarządzenie Nr Z-53/2024 z dnia 23 maja 2024 r. Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 23 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 4. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-42/2024),  wykaz nieruchomości zabudowanych lub ich części przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-42/2024). Wykazy wywieszone zostały w dniu 29 kwietnia 2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 i Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2. 
 5. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz: - nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę (zarządzenie nr Z-37/2024) - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich (zarządzenie nr Z-38/2024). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 11 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 6. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy dotyczące:
  - przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat (Zarządzenie Nr Z-36/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. Załącznik nr 1 i 2).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 11 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 7. BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący:- przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat (Zarządzenie Nr Z-30/2024 z dnia 15 marca 2024 r. Załącznik nr 1).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 15 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 8. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych w obrębie 0002 Międzyrzecz, przeznaczonych do zbycia w przetargu ograniczonym (Zarządzenie Nr Z-25/2024).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń od dnia 27 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczono je na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 9. BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący:
  - przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat (Zarządzenie Nr Z-23/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. Załącznik nr 1).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 15 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 10. Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej za 2023 rok - dostępny tutaj
 11. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich (zarządzenie nr
  Z-21/2024).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 13 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl 
 12. OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyrzecza z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie wyborów Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna. Zgodnie z §23 Statutu Sołectwa Kęszyca Leśna podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w salce wiejskiej w Kęszycy Leśnej odbędą się wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. Remigiusz Lorenz Burmistrz Międzyrzecza
 13. KOMUNIKAT Burmistrza Międzyrzecza z dnia 6 lutego 2024 roku. Na podstawie §24 Statutu Sołectwa Kęszyca Leśna powiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców dla wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna, zarządzonych na dzień 26 lutego 2024 r. W celu umożliwienia wyborcom sprawdzenia czy zostali ujęci w spisie, spis   wyborców będzie udostępniony w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pokój 101 w terminie od 12 lutego do 23 lutego 2024 r., w godzinach pracy urzędu. Osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć wniosek o dopisanie ich do stałego rejestru wyborców w gminie. Remigiusz Lorenz Burmistrz Międzyrzecza
 14. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz: nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym, obręb 0001 Międzyrzecz (Zarządzenie Nr Z-17/2024). Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczono go również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 15. W celu realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzyrzecz Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świetlicy wsparcia dziennego we wsi Bukowiec. Szczegóły ogłoszenia znajdują się pod linkiem.
 16. Informujemy o kwalifikacji wojskowej, która przeprowadzona zostanie w gminie Międzyrzecz
  1. Kwalifikacja wojskowa w gminie Międzyrzecz odbędzie się od 13 do 21 lutego 2024 r.
  2. Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Rokitniańska 1, 66-300 Międzyrzecz, od godz. 8:00, telefon kontaktowy: 95 742 69 49, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego.
  3. OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2024 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 14:57:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 14:57:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-13 10:05:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »