ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJE 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
 1. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-22/2023),
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieokreślony (Zarządzenie Nr Z-23/2023).
 2. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykazy nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-24/2023),
  - wykaz nieruchomości zabudowanych lub ich części przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-24/2023).
  Wykazy wywieszone zostały w dniu 17 marca 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 3. W celu realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzyrzecz Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świetlicy wsparcia dziennego we wsi Bukowiec. Szczegóły ogłoszenia znajdują się pod linkiem.
 4. Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 28 luty 2023 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne
 5. INFORMACJA O WYBORACH Na mocy Uchwały NR LXI/604/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku Rady Miejskiej w Międzyrzeczu oraz Zarządzenia Nr Z-14/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 7 lutego 2023 r., zarządzono zebrania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Pniewo.
  Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutem sołeckim uchwalonym na mocy uchwały Nr XXVIII/272/16 z dnia 29 listopada 2016 roku Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 6. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany zostaje wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-12/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. Załącznik Nr 1).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 06 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 7. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany zostaje wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-11/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. Załącznik Nr 1).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 06 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 8. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący: - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat (Zarządzenie Nr Z-8/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. Załącznik nr 1). 
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 16 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 9. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych w obrębie 0002 Międzyrzecz, przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym (Zarządzenie Nr Z-5/2023).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń od dnia 16 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczono je na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 10. INFORMACJA, Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2021 r. poz. 672 ze zm.), zawiadamia, iż w dniu 09 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, wyłożony został na okres 60 dni projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu wsi Kuligowo na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  Jednocześnie informuję, że w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszej informacji na stronie https://bip.miedzyrzecz.pl/ właściciele lasu mogą składać w formie pisemnej na adres tut. Urzędu zastrzeżenia i wnioski dotyczące ww. projektu. Uproszczony Plan Urządzania Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.
  Z projektem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu ul. Rynek 7, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tj. dnia i godziny wizyty. Telefon kontaktowy: Wydział Gospodarki Mieniem – 95 742 69 42; 95 742 69 47; 95 742 69 61.
 11. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z-4/2023 z dnia 05 stycznia 2023 r. Załącznik nr 1).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 05 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 12. W celu realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzyrzeczoraz z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji opiekuna świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego w miejscowości Nietoperek, Burmistrz Międzyrzecza postanawia ogłosić nabór na te stanowiska. Szczegóły w linku ogłoszenia. Oświadczenie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-03 14:38:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-03 14:38:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-17 13:59:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »