ˆ

Sprawozdania z wykonania uchwał

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rada Miejska na sesji w dniu 23 lutego oraz 5 marca 2021 r. podjęła łącznie 19 uchwał z czego 19 przekazano do wykonania burmistrzowi

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-08 10:59:17 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 26.03.2021 r.
WOA.0008.3.2021
Sprawozdanie burmistrza Międzyrzecza
z realizacji uchwał Rady Miejskiej
 
Rada Miejska na sesji w dniu 23 lutego oraz 5 marca 2021 r. podjęła łącznie 19 uchwał z czego 19 przekazano do wykonania burmistrzowi.
 
 1. Uchwała nr XXXI/267/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu – uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 25.02.2021 r., poz. 512.
 2. Uchwała nr XXXI/268/21 w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz – w trakcie realizacji.
 3. Uchwała nr XXXI/269/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy – wykonano.
 4. Uchwała nr XXXI/270/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy – wykonano.
 5. Uchwała nr XXXI/271/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy – wykonano.
 6. Uchwała nr XXXI/272/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy – wykonano.
 7. Uchwała nr XXXI/273/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy – wykonano.
 8. Uchwała nr XXXI/274/21 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa udziałów wynoszących ½ części nieruchomości położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz – w trakcie realizacji.
 9. Uchwała nr XXXI/275/21 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Międzyrzecz – w trakcie realizacji.
 10. Uchwała nr XXXI/276/21 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz – w trakcie realizacji.
 11. Uchwała nr      XXXI/277/21           w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miedzyrzecz na rok 2021 – wykonano.
 12. Uchwała nr XXXI/278/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021 – 2030 – wykonano.
 13. Uchwała nr XXXI/279/21 w sprawie zapewnienia przez Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wspólnej obsługi szkół, przedszkoli, Zespołu Klubów Dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Międzyrzecz oraz nadania statutu temu Zespołowi – w trakcie realizacji.
 14. Uchwała nr XXXI/280/21 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Zespole Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu utworzonym przez Gminę Międzyrzecz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat – uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 25.02.2021 r., poz. 513.
 15. Uchwała nr XXXI/281/21 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz oraz określenia granic obwodów tych szkół – uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 23.02.2021 r., poz. 522.
 16. Uchwała nr XXXI/282/21 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Międzyrzecz – uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 23.02.2021 r., poz. 523.
 17. Uchwała nr XXXI/283/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Międzyrzecz i zwrotu części tej opłaty – uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 25.02.2021 r., poz. 514.
 18. Uchwała nr XXXII/284/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o. – w trakcie realizacji.
 19. Uchwała nr XXXII/285/21 w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Międzyrzecza do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie całości działania polegającego na objęciu przez Gminę Międzyrzecz udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN –Zachodni” Sp. z o.o. – wykonano.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-08 10:45:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-08 10:59:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08 10:59:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
338 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony