ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-31/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-30/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-03-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-28/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-27/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-26/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-25/2025
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-24/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich
Nr aktu prawnego
Z-21/2024
Status
Nieobowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-14/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-16/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2024-02-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna
Nr aktu prawnego
Z-15/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2024 r.
Nr aktu prawnego
Z-13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-12/2024
Status
Uchylony
Lp: 51
Data podjęcia
2024-01-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania diagnozy stanu i kierunków rozwoju usług społecznych w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-8/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-10/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-9/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-7/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-6/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-5/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2024-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-4/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-110/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2024-01-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
Z-3/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2024-01-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2024
Nr aktu prawnego
Z-2/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji