ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-01-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
Nr aktu prawnego
Z-1/2024
Status
Nieobowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-108/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-107/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-106/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-105/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z-73/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-104/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-103/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-12-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-102/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-101/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-97/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-100/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr Z-12/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-99/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-98/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Kursko
Nr aktu prawnego
Z-96/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecza na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-93/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-95/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-11-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-94/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-92/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-90/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-89/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2023-10-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-91/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Pniewo
Nr aktu prawnego
Z-88/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-87/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-85/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Nr aktu prawnego
Z-86/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w domowej w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-84/2023
Status
Zmieniony
Lp: 87
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-83/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-81/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę
Nr aktu prawnego
Z-82/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-80/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji