ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich
Nr aktu prawnego
Z-84/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-83/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-82/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-81/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany
Nr aktu prawnego
Z-80/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedazy w formie przetargu ustnego ograniczonego
Nr aktu prawnego
Z-79/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-78/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-76/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-77/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-75/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej i części nieruchomości zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-74/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-73/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie Nr Z-90/2020 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-72/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie Nr Z-45/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-71/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-65/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021 – 2030
Nr aktu prawnego
Z-59/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-58/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-70/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do użyczenia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-69/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas niekreślony
Nr aktu prawnego
Z-68/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-67/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami
Nr aktu prawnego
Z-66/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-64/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości zabudowanej do wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-63/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-62/2021
Status
Zmieniony
Lp: 26
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-61/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-60/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeglądu istniejącego zagospodarowania gruntów gminnych na Ośrodku Wypoczynkowym "Głębokie"
Nr aktu prawnego
Z-57/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-06-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-56/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-55/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji