ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-53/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntowych
Nr aktu prawnego
Z-52/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-05-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-51/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniajace zarządzenie w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do realizacji zadań z zakresu wypłaty dodatku węglowego oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
Nr aktu prawnego
Z-50/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do realizacji zadań z zakresu wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Nr aktu prawnego
Z-49/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnień Agnieszce Czaczkowskiej pełniącej funkcję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-48/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora i pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach
Nr aktu prawnego
Z-47/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w domowej w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-46/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-45/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-44/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-05-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-43/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-04-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-42/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-04-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-41/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-04-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-39/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-40/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-04-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich
Nr aktu prawnego
Z-38/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-04-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę
Nr aktu prawnego
Z-37/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-04-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-36/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-04-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-35/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-34/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-32/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-33/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-29/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-31/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-30/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-03-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-28/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-27/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-26/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-25/2025
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-24/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji