ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w domowej w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-84/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-83/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-81/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę
Nr aktu prawnego
Z-82/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-80/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-79/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-08-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-78/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wniesienia aportem do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-77/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-08-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-76/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-71/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do użyczenia na okres 1 roku
Nr aktu prawnego
Z-75/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-08-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 1 roku
Nr aktu prawnego
Z-74/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-08-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-73/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-08-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-72/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-70/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-07-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z-12/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-69/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-07-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-68/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-67/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-07-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedury zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” sp. z o.o. oraz powołania Zespołu ds. Negocjacji
Nr aktu prawnego
Z-66/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-65/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-64/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-63/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-61/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-07-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
Z-62/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-60/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-59/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-58/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-56/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-57/2023
Status
Uchylony
Lp: 30
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z-47/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-55/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji