ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 271
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-53/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 272
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
LXVII/660/23
Status
Obowiązujący
Lp: 273
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej - Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
LXVII/659/23
Status
Obowiązujący
Lp: 274
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVII/658/23
Status
Obowiązujący
Lp: 275
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXVII/657/23
Status
Obowiązujący
Lp: 276
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, a także opłat za pobyt dziecka w tych placówkach ponad ten czas
Nr aktu prawnego
LXVII/656/23
Status
Obowiązujący
Lp: 277
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVII/655/23
Status
Obowiązujący
Lp: 278
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVII/654/23
Status
Obowiązujący
Lp: 279
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Międzyrzecz na lata 2023-2025
Nr aktu prawnego
LXVII/653/23
Status
Obowiązujący
Lp: 280
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVII/652/23
Status
Obowiązujący
Lp: 281
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVII/651/23
Status
Obowiązujący
Lp: 282
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-52/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 283
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-51/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 284
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-49/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 285
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-50/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 286
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-48/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 287
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-47/2023
Status
Zmieniony
Lp: 288
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-46/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 289
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-45/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 290
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-44/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 291
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-43/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 292
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
Z-42/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 293
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-41/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 294
Data podjęcia
2023-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-40/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 295
Data podjęcia
2023-05-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej
Nr aktu prawnego
Z-39/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 296
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVI/650/23
Status
Obowiązujący
Lp: 297
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVI/649/23
Status
Obowiązujący
Lp: 298
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVI/648/23
Status
Obowiązujący
Lp: 299
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów
Nr aktu prawnego
LXVI/647/23
Status
Obowiązujący
Lp: 300
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
LXVI/646/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji