ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 331
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-70/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 332
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do użyczenia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-69/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 333
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas niekreślony
Nr aktu prawnego
Z-68/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 334
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-67/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 335
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami
Nr aktu prawnego
Z-66/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 336
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-64/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 337
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości zabudowanej do wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-63/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 338
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-62/2021
Status
Zmieniony
Lp: 339
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-61/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 340
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-60/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 341
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeglądu istniejącego zagospodarowania gruntów gminnych na Ośrodku Wypoczynkowym "Głębokie"
Nr aktu prawnego
Z-57/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 342
Data podjęcia
2021-06-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-56/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 343
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 344
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-54/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 345
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-53/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 346
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-52/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 347
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany
Nr aktu prawnego
Z-51/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 348
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-50/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 349
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-49/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 350
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany chwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-48/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 351
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-47/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 352
Data podjęcia
2021-05-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-44/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 353
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
Z-43/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 354
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-42/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 355
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas niekreślony
Nr aktu prawnego
Z-46/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 356
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-45/2021
Status
Zmieniony
Lp: 357
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-41/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 358
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-40/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 359
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia punktu szczepień przeciwko Covid-19 na terenie Gminy Międzyrzecz w związku z narodowym Programem Szczepień przeciw Covid-19
Nr aktu prawnego
Z-39/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 360
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-38/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji