ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 451
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/388/21
Status
Obowiązujący
Lp: 452
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/387/21
Status
Obowiązujący
Lp: 453
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/386/21
Status
Obowiązujący
Lp: 454
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/385/21
Status
Obowiązujący
Lp: 455
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/384/21
Status
Obowiązujący
Lp: 456
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/383/21
Status
Obowiązujący
Lp: 457
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/382/21
Status
Obowiązujący
Lp: 458
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/381/21
Status
Obowiązujący
Lp: 459
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/380/21
Status
Obowiązujący
Lp: 460
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/379/21
Status
Obowiązujący
Lp: 461
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/378/21
Status
Obowiązujący
Lp: 462
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/377/21
Status
Obowiązujący
Lp: 463
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XL/376/21
Status
Obowiązujący
Lp: 464
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
XL/375/21
Status
Obowiązujący
Lp: 465
Data podjęcia
2021-08-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-88/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 466
Data podjęcia
2021-08-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
Z-87/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 467
Data podjęcia
2021-08-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-86/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 468
Data podjęcia
2021-08-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas niekreślony
Nr aktu prawnego
Z-85/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 469
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich
Nr aktu prawnego
Z-84/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 470
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-83/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 471
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Klubów Dziecięcych.
Nr aktu prawnego
XXXIX/374/21
Status
Obowiązujący
Lp: 472
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030.
Nr aktu prawnego
XXXIX/373/21
Status
Obowiązujący
Lp: 473
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXIX/372/21
Status
Obowiązujący
Lp: 474
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny 1 litra paliwa w gminie Międzyrzecz na rok szkolny 2021/2022.
Nr aktu prawnego
XXXIX/371/21
Status
Obowiązujący
Lp: 475
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz.
Nr aktu prawnego
XXXIX/370/21
Status
Obowiązujący
Lp: 476
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w m. Bobowicko.
Nr aktu prawnego
XXXIX/369/21
Status
Obowiązujący
Lp: 477
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
XXXIX/368/21
Status
Obowiązujący
Lp: 478
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.
Nr aktu prawnego
XXXIX/367/21
Status
Obowiązujący
Lp: 479
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.
Nr aktu prawnego
XXXIX/366/21
Status
Obowiązujący
Lp: 480
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.
Nr aktu prawnego
XXXIX/365/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji