ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-90/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-89/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-10-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-91/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Pniewo
Nr aktu prawnego
Z-88/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-87/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
LXX/688/23
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023-2056
Nr aktu prawnego
LXX/687/23
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXX/686/23
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXX/685/23
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXX/684/23
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w m. Bobowicko
Nr aktu prawnego
LXX/683/23
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Międzyrzeczu prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym tej Spółki
Nr aktu prawnego
LXX/682/23
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości przekazywanych nieodpłatnie przez Powiat Międzyrzecki położonych na terenie m. Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXX/681/23
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Pniewo
Nr aktu prawnego
LXX/680/23
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-85/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Nr aktu prawnego
Z-86/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w domowej w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-84/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-83/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-81/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę
Nr aktu prawnego
Z-82/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-80/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-79/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-08-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-78/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wniesienia aportem do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-77/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-08-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-76/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-71/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do użyczenia na okres 1 roku
Nr aktu prawnego
Z-75/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-08-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 1 roku
Nr aktu prawnego
Z-74/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-08-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-73/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-08-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-72/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji