ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2056
Nr aktu prawnego
LXIX/679/23
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXIX/678/23
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Utworzenie ekościeżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu"
Nr aktu prawnego
LXIX/677/23
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej
Nr aktu prawnego
LXIX/676/23
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
LXIX/675/23
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
LXIX/674/23
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu korzystania z terenu fontanny miejskiej
Nr aktu prawnego
LXIX/673/23
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie
Nr aktu prawnego
LXIX/672/23
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów
Nr aktu prawnego
LXIX/671/23
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanej garażem działki gruntu na rzecz jej dzierżawcy
Nr aktu prawnego
LXIX/670/23
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Międzyrzeczu prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni, położonej w Kęszycy Leśnej
Nr aktu prawnego
LXIX/669/23
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Międzyrzeczu prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Piastowskiej
Nr aktu prawnego
LXIX/668/23
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-70/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2056
Nr aktu prawnego
LXVIII/667/23
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-07-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z-12/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-69/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-07-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-68/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-67/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-07-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedury zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” sp. z o.o. oraz powołania Zespołu ds. Negocjacji
Nr aktu prawnego
Z-66/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-65/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-64/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-63/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-61/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-07-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
Z-62/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-60/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-59/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-58/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-56/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-57/2023
Status
Uchylony
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVIII/666/23
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVIII/665/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji