ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 961
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kuźnik
Nr aktu prawnego
Z-7/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 962
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Żółwin
Nr aktu prawnego
Z-6/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 963
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kalsko
Nr aktu prawnego
Z-5/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 964
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Święty Wojciech
Nr aktu prawnego
Z-4/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 965
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Pieski
Nr aktu prawnego
Z-3/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 966
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kuligowo
Nr aktu prawnego
Z-2/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 967
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kursko
Nr aktu prawnego
Z-1/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 968
Data podjęcia
2014-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz ustawami na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-160/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 969
Data podjęcia
2014-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 - 2024
Nr aktu prawnego
Z-159/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 970
Data podjęcia
2014-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-158/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 971
Data podjęcia
2014-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-157/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 972
Data podjęcia
2014-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-156/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 973
Data podjęcia
2014-12-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-155/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 974
Data podjęcia
2014-12-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie darowizny nieruchomości
Nr aktu prawnego
Z-154/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 975
Data podjęcia
2014-12-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-153/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 976
Data podjęcia
2014-12-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-152/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 977
Data podjęcia
2014-12-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-151/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 978
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu
Nr aktu prawnego
Z-150/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 979
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-149/2014
Status
Zmieniony
Lp: 980
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego
Nr aktu prawnego
Z-148/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 981
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-147/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 982
Data podjęcia
2014-12-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-146/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 983
Data podjęcia
2014-11-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-145/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 984
Data podjęcia
2014-11-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-144/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 985
Data podjęcia
2014-11-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-143/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 986
Data podjęcia
2014-11-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-142/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 987
Data podjęcia
2014-11-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-141/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 988
Data podjęcia
2014-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-140/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 989
Data podjęcia
2014-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-137/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 990
Data podjęcia
2014-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-139/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji