ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXXIII/718/23
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXXIII/717/23
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXIII/716/23
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie warunków udzielania bonifikat od cen nieruchomości gruntowych sprzedawanych ich użytkownikom wieczystym i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Nr aktu prawnego
LXXIII/715/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXIII/714/23
Status
Zmieniony
Lp: 126
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2024-2056
Nr aktu prawnego
LXXIII/713/23
Status
Zmieniony
Lp: 127
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
LXXIII/712/23
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2056
Nr aktu prawnego
LXXIII/711/23
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXIII/710/23
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-106/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-105/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z-73/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-104/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-103/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2023-12-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-102/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-101/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXII/709/23
Status
Zmieniony
Lp: 137
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzeczna na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXII/708/23
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
LXXII/707/23
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
LXXII/706/23
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXII/705/23
Status
Obowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXII/704/23
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXII/703/23
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXII/702/23
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-97/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-100/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr Z-12/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-99/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-98/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Kursko
Nr aktu prawnego
Z-96/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecza na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-93/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXI/701/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji